Основи підприємництва і управлінської діяльності

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Куц М. І.ХМК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ХМК-31Куц М. І.

Опис курсу

Мета – отримання студентами базових знань із питань організації та функціонування підприємницької діяльності, менеджменту і біржової справи – складових основ підприємства в умовах ринкових економічних відносин. А на основі цього підготовка висококваліфікованих, добросовісних, чесних та економічно свідомих підприємців – основної фігури підприємницької діяльності.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  зміст основних підприємницької діяльності; концепцію ринкової системи господарювання, механізм функціонування ринку; методи організації підприємницької та управлінської діяльності; методику оцінки ефективності діяльності підприємства – підприємницького бізнесу.

вміти: оцінювати результативність підприємницької діяльності підприємства в умовах ринку; скласти документацію при організації підприємства; виділяти слабкі та сильні сторони підприємницької та управлінської діяльності; розробляти заходи, приймати рішення та готувати проект наказу (розпорядження) щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності.