Основи оцінки земель

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Батюк Н. М.ГРК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ГРК-31Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета: Висвітлити теоретичні основи та методологічні положення бонітування ґрунтів та грошової оцінки земель.

         Завдання:

 • Розкрити суть понять: “оцінка земель”, “бонітування ґрунтів”, “агровиробнича група ґрунтів”, “еталонний ґрунт”, “нормативна грошова оцінка земельних ділянок”, “експертна грошова оцінка земельних ділянок;
 • Ознайомитися з історичними передумовами розвитку земельно-оціночних робіт на території України;
 • Вивчити основні поняття, принципи, діагностичні ознаки та етапи проведення бонітування ґрунтів;
 • Освоїти методичні положення бонітування ґрунтів, а зокрема збір і обробку даних по діагностичних ознаках ґрунтів, вибір еталонних ґрунтів, складання шкал бонітування ґрунтів;
 • Опрацювати методичні засади грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і земель населених пунктів;
 • Освоїти методику визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні сільськогосподарських угідь для використання їх у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: основні поняття оцінки земель; нормативно-правову базу землеоціночної діяльності; теоретичні основи та методологічні положення бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земель.

 вміти: провести поетапно бонітетну і грошову оцінку земель одного з господарств Львівщини.

Рекомендована література

Базова

 1. Оцінка земель: Навчальний посібник / [за ред. М. Ступеня]. – Львів, 2005.
 2. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник / [за ред. М. Ступеня]. – Львів, 2003.
 3. Гаврилюк Ф. Бонитировка почв. – Ростов, 1989.
 4. Медведев В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины / В. Медведев, И. Писько. – Харьков, 2006.
 5. Новаковский Л. Методика бонитировки почв Украины. – Київ, 1992.
 6. Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995, №213.
 7. Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997, №525.
 8. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів від 27.01.2006.
 9. Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) від 27.01.2006.
 10. “Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”, постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997, №1279.

Додаткова

 1. Магазинщиков Т. Земельный кадастр. – Львов, 1987.
 2. Закон України “Про оцінку земель” від 11.12.2003, №1378-IV.