Основи мобільного зв’язку

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536доцент Благітко Б. Я.ЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ЕЛК-31Батюк М. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Основи мобільного зв’язку” є ознайомлення студентів з основами роботи мереж мобільного зв’язку, вивчення взаємодії апаратного забезпечення (MS) систем мобільного зв’язку, організація передачі даних з допомогою MS.
Предмет навчальної дисципліни “Основи мобільного зв’язку”: GSM/CDMA-модеми, організація каналів передачі даних, алгоритми кодування даних у мережах мобільного зв’язку.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
– архітектуру мереж мобільного зв’язку;
– принципи частотного розділення каналів;
– принципи часового розділення каналів;
– принципи кодового розділення каналів;
– логічний поділ каналів зв’язку,
– етапи процесу передачі даних у мережі мобільного зв’язку.
Студент повинен вміти:
– приводити текстову інформацію до PDU-виду;
– реалізувати взаємозв’зок MS<–>ПК;
– здійснювати керування MS через систему AT-команд;
– діагностувати стан мережі з допомогою MS;
– організовувати зв’язок між вузлами інших мереж за допомогою мережі мобільного зв’язку.

Рекомендована література

Базова
1. Берлин А. Телекоммуникационные сети и устройства. – Москва, 2008.
2. Григорьев В., Лагутенко Ю., Распаев Ю. Сети и системы радиодоступа. – Москва, 2005.
3. Громаков Ю. Организация физических и логических каналов в стандарте GSM. – Электросвязь, № 10, 1993. – С. 9–12.
4. Обзор системы GSM. Корпоративный тренинг. – Москва, 2004.
5. Гаранин М., Журавлев В., Кунегин С. Системы и сети передачи информации: Учеб. пособие для вузов. – Москва, 2001.
Допоміжна
1. AT-команды. Руководство по использованию АТ-команд для GSM/GPRS модемов.: Пер. с англ. – Москва, 2005.
2. http://www.gsmworld.com/
3. http://www.3gpp.org/
4. http://www.cdg.org/