Мінералогія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336ArrayГЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ГЛК-21

Опис курсу

Мета — закріпити сучасні уявлення про мінерал, зв’язок кристалічної структури мінералу та його фізичних і хімічних властивостей, генезис мінералів.
Завдання: набуття студентами теоретичних знань з мінералогії та практичних навичок визначення властивостей та діагностики мінералів у лабораторних і польових умовах, ознайомити з особливостями їх будови, властивостями, генезисом, закономірностями розподілу в просторі, основними методиками їх дослідження.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні діагностичні властивості мінералів;;
 • морфологічні особливості мінеральних індивідів та мінеральних агрегатів;
 • систематику мінералів;
 • головні типи мінералоутворення;
 • сучасні та класичні методи дослідження мінеральної речовини;
 • можливості використання мінеральної речовини у народному господарстві;

вміти:

 • визначати блиск, колір, відносну твердість і густину, спайність, окремість і злам мінеральних індивідів;
 • визначати габітус мінеральних індивідів та типи мінеральних агрегатів;
 • на основі вищезазначених даних макроскопічно діагностувати мінерали, наявні у взірці;
 • визначати генезис мінералів

Рекомендована література

Базова

 1. Годовиков А. Минералогия. – Москва, 1983
 2. Годовиков А. Введение в минералогию. – Новосибирск, 1973
 3. Лазаренко Є. Курс мінералогії. – Київ, 1970.
 4. Лазаренко Є., Винар О. Мінералогічний словник. – Київ, 1975.
 5. Берри Л., Мейсон Б., Дитрих Р. Минералогия. – Москва, 1987.
 6. Павлишин В. Основи кристалохімії мінералів. – Київ, 1998.

Інформаційні ресурси

Mineralogical Society of America. http://www.minsocam.org/