Основи фізичної географії

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Гілета Л. А.ПКА-11
336Гілета Л. А.ГПК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПКА-11Гілета Л. А.
336ГПК-21Гілета Л. А.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з законами і закономірностями розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища і їх поєднань на різних рівнях.

Завдання

 1. Розглянути оболонки планети: літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера, їх компоненти, закономірності
 2. Вивчити географічну оболонку Землі, що є основним об’єктом вивчення сучасної фізичної географії
 3. Охарактеризувати ландшафтну сферу, що є предметом вивчення однієї з основних наукових дисциплін у складі фізичної географії – ландшафтознавства
 4. Розглянути техно- і ноосферу, що є наслідком розвитку антропогенної діяльності
 5. Вивчити основні географічні об’єкти: гори та рівнини, вулкани, частини Світового океану та гідрографічні об’єкти суші, пустелі

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

         знати:

 • основні терміни і поняття фізичної географії, загальні відомості про планету Земля;
 • наслідки обертових рухів Землі;
 • поняття літосфери і процеси, що в ній відбуваються, їх вираження на поверхні Землі;
 • відомості про атмосферу, атмосферні процеси і явища та їх наслідки.
 • основні частини гідросфери та їх властивості;
 • поняття біосфери, як однієї з оболонок планети;
 • закономірності географічної оболонки землі;
 • ландшафтну сферу планети.
 • техно- та ноосферу; їх розвиток та наслідки

         вміти:

 • працювати з географічними картами (визначати масштаб, читати умовні знаки);
 • визначати місцевий і поясний час населених пунктів;
 • визначати основні форми рельєфу, гідрографічні об’єкти;
 • розв’язувати географічні задачі;
 • проводити географічну характеристику материків та океанів.

Рекомендована література

 1. Атлас вчителя. – Київ, 2010.
 2. Багров М., Боков В., Черваньов І. Землезнавство. – Київ, 2000.
 3. Довідковий атлас світу. – Київ, 2010.
 4. Загальне землезнавство. Практикум // За ред. Кулаковської М. і Шкрябія П. – Київ, 1981.
 5. Калесник С. Общие географические закономерности Земли. – Москва, 1970.
 6. Коротун І. Основи загального землезнавства. – Рівне, 1999.
 7. Лавренчук Г. Задачі з географії: навчально-методичний посібник. – Біла Церква, 2009.
 8. Медина В. Загальна фізична географія. – Київ, 1974.
 9. Медина В. Основи загального землезнавства. – Київ, 1974.
 10. Олійник Я., Федорищак Р., Шищенко П. Загальне землезнавство. – Київ, 2003.
 11. Федорищак Р. Загальне землезнавство. – Київ, 1999.