Основи екології

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Стельмащук С. Я.ПКК-11
612ст. наук. співробітник Шпаківська І. М.ЕЛК-31
612ст. наук. співробітник Шпаківська І. М.ХМК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ХМК-31Стельмащук С. Я.
ЕЛК-31Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Мета – оволодіти теоретичними знаннями для вирішення проблем раціонального використання природних ресурсів, зменшення забруднення довкілля, запобігання деградації біотичних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.

Завдання – засвоєння і творчий розвиток теоретичних знань, здобутих під час лекцій, поглиблене вивчення найактуальніших закономірностей процесів та явищ на організменному, популяційному й екосистемному рівнях організації живого.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати: основи загальної екології, які є теоретичною базою формування екологічного світогляду і необхідні для наукового обґрунтування і розробки сучасних екологобезпечних технологій та збалансованого розвитку;  поняття екологічного фактора, популяції, екосистеми; основні типи забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери та методи боротьби з ними.

Вміти: дати визначення основних понять екології, написати ланцюг живлення, охарактеризувати основні екологічні закони, запропонувати методи боротьби з забрудненням навколишнього середовища.

 

Рекомендована література

 1. Джигерей В., Сторожук В., Яцюк Р. Основи екології та навколишнього середовища. – Львів, 2000.
 2. Запольський А., Салюк А. Основи екології. – Київ, 2001.
 3. Бедрій Я. та ін. Основи екології та охорона наволишнього природного середовища: навч. пос. – Львів, 1999.
 4. Злобін Ю. Основи екології: підручник. – Київ, 1998.
 5. Лук’янова Л. Основи екології: навч. посібник. – Київ, 2000.
 6. Кучерявий В. Екологія: підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів, 2000.
 7. Корсак К. Основи екології. – Київ, 2000.
 8. Микитюк О. та ін. Екологія людини: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, 2000.
 9. Клименко Л. Техноекологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Одеса, 2000.
 10. Воронков Н. Экология общая, специальная, прикладная: учебник. – Москва, 1999.
 11. Андрєйцев В. Екологічне право: підручник. – Київ, 2001.
 12. Баб’як О. та ін. Екологічне право України: навч. посібник – Київ, 2000.
 13. Бачинський Г. та ін. Основи соціоекології: навч. посібник. – Київ, 1995.
 14. Бердников Е. и др. Аграрное, земельное и экологическое право Украины: учеб. пособие. – Харьков, 2000.
 15. Белявский Г. и др. Экология города. – Киев, 2000.
 16. Герасимчук А., Палеха Ю. Екологія: опорний курс лекцій: навч. посібник. – Київ, 1999.
 17. Шаблій О. Соціально-економічна географія України. – Львів, 1994 р.