Операційні системи

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Батюк М. Я.КНК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434КНК-21Батюк М. Я.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни „Операційні системи” є опанування  теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування операційних систем.

Студент повинен знати для вивчення курсу „Операційні системи” основи теорії дискретної математики, теорії програмування, знання мов програмування Pascal та C++ а також основи математичного аналізу.

Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень (теорем), використовувати результати теорії дискретної математики, програмувати різноаспектні алгоритми.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • типи операційних систем;
 • будову операційних систем;
 • теоретичні основи роботи з файлами в різних операційних системах.

вміти:

 • працювати з файлами в операційних системах;
 • планувати ресурси “Центрального процесора”;
 • працювати з файлами за допомогою командного рядка;

 

Рекомендована література

Базова

 1. Столлингс В. Операционные системы. Внутреннее устройство и принципы проектирования. – Москва, 2002.
 2. Цикритзис Д., Бернстайн Ф. Операционные системы. – Москва, 1977.
 3. Дейл Г. Введение в операционные системы. – Т. 1-2. Москва, 1988.
 4. Стинсон К., Зихерт К. Windows 2000 Professional. – Санкт-Петербург, 2003.

Додаткова

 1. Габрусев В., Лапінський В., Нестеренко О. Основи операційних систем: ядро, процес, потік. Навч. посіб. — Тернопіль, 2007.
 2. Лапінський В., Габрусєв В., Бачинська Н. Основи операційних систем. — Тернопіль, 2002.
 3. Операционные системы / Д. Бэкон, Т. Харрис — Санкт-Петербург, 2004.
 4. Руденко В. та ін. Базовий курс інформатики / В. Руденко, О. Макарчук, М. Патланжоглу; За заг. ред. В. Бикова: Навч. посіб. — Київ, 2005. — Кн. 1: Основи інформатики.
 5. Шеховцов В. Операційні системи. — Київ, 2005.