Організація баз даних та знань

Тип: Нормативний

Відділення: відділення комп’ютерних наук

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
417доцент Любунь З. М.КНК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434КНК-21доцент Любунь З. М.

Опис курсу

Мета: Метою викладання даної дисципліни є одержання знань по основним принципам побудови реляційних баз даних, котрі використовуються у різноманітних областях виробництва, науки і техніки.

Завдання: Після вивчення даної дисципліни студент

 знати:

  • принципи побудови реляційних СУБД;
  • структуру СУБД;
  • особливості створення і використання елементів СУБД.

вміти:

  • створити елементи СУБД середньої складності за допомогою системи проектування та супроводу баз даних Access;

Рекомендована література

  1. Access 7.0 для Windows 95. – Київ, 1997.
  2. Дейта К. Введение в системы баз данных. –  Москва, 2007.
  3. Руководство по реляционной СУБД DB2. – Москва, 1988.
  4. Ульман  Дж. Основы систем баз данных. – Москва, 1983.