Органічний функціональний якісний аналіз

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518ArrayХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ХМК-31Дзіковська М. І.

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами основних методів ідентифікації органічних речовин, а також проведення якісного та кількісного групового функціонального аналізу.

Завдання – розглянути та засвоїти основи якісного та кількісного групового функціонального аналізу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: основні методи ідентифікації органічних сполук;

вміти: застосовувати основні методи органічного аналізу, проводити якісний елементний та якісний і кількісний функціональний аналіз органічних речовин, здійснювати ідентифікацію невідомої органічної речовини, застосовувати спектральні методи в практиці хімічного аналізу.

Рекомендована література

Основна

 1. Мазор Л. Методы органического анализа. – Москва, 1986.
 2. Шрайнер Р., Фьюзон Р., Кëртин Д., Моррилл Т. Идентификация органических соединений. – Москва, 1983.
 3. Полюдек-Фабини Р., Бейрих Т. Органический анализ. – Ленинград, 1981.
 4. Найдан В. Органічна хімія: Малий лабораторний практикум. – Київ, 1994.
 5. Сиггиа С., Ханна Дж. Количественный органический анализ по функциональным группам. – Москва, 1983.
 6. Губен-Вейль. Методы органической химии. Т. II. Методы анализа. – Москва, 1967.
 7. Черонис Н., Ма Т. Микро- и полумикрометоды органического функционального анализа. Москва, 1973.
 8. Лабораторные работы по органической химии / Под ред. О. Гинзбурга, А. Петрова. – Москва, 1974.
 9. Казицына Л., Куплетская Н. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. – Москва, 1971.
 10. Грандберг И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии. – Москва, 1978.
 11. Корнілов М., Туров О., Борсдорф Р., Клейнпетер Е. Ядерний магнітний резонанс у запитаннях і відповідях. – Київ, 1995.
 12. Браун Д., Флойд А., Сейнзбери М. Спектроскопия органических веществ. – Москва, 1992.
 13. Лебедев А. Масс-спектрометрия в органической химии. – Москва, 2003.
 14. Мельник Я. Ідентифікація органічних сполук. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з органічної хімії для студентів II–III курсів біологічного факультетів. – Львів, 1980.
 15. Органикум / Беккер Х., Домшке Г., Фангхенель Э. и др. – Москва, 1992. – Т. 1-2.

Додаткова

 1. Методы количественного органического элементного микроанализа. / Гельман Н., Терентьєва Е., Шанина Т. и др. – Москва, 1987.
 2. Дзіковська Л. Застосування ІЧ- та ПМР-спектроскопії для з’ясування будови органічних речовин. – Львів, 1999.
 3. 3. Климова В. Основные микрометоды анализа органических соединений. – Москва, 1975.
 4. 4. Наканиси К. Инфракрасные спектры и строение органических соединений. – Москва, 1965.
 5. Файгль Ф. Капельный анализ органических веществ. – Москва, 1962.
 6. Рево А. Практикум по органической химии (Качественные микрохимические реакции). – Москва, 1971.