Органічна хімія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336ArrayХМК-21
434ArrayХМК-21
336доцент Біла-Лялька Є. Є.БЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
354ХМК-21
451ХМК-21
318БЛК-21доцент Біла-Лялька Є. Є.

Опис курсу

Мета: Вивчення основних класів органічних сполук, їх методів одержання та хімічних властивостей.
Завдання: Формування цілісної системи знань з органічної хімії, формування уявлень про взаємозв’язок будови, реакційної здатності та біологічної активності органічних сполук, засвоєння принципів класифікації органічних сполук та органічних реакцій, прогнозування реакційної здатності органічних сполук на основі знання електронної будови та механізмів органічних реакцій, написання перетворень між різними класами органічних сполук, вивчення головних закономірностей (механізмів) проходження органічних реакцій.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
• теорію будови органічних речовин,
• номенклатуру органічних сполук,
• основні класи органічних сполук,
• методи їх одержання і хімічні перетворення.
вміти:
• прогнозувати і пояснювати напрямок проходження хімічних реакцій, характерних для різних класів органічних сполук,
• писати схеми хімічних перетворень,
• теоретично та експериментально встановлювати будову органічних речовин за їхніми спектральними характеристиками та якісними реакціями,
• володіти експериментальними навиками проведення нескладних хімічних синтезів.

Рекомендована література

Базова
1. Чирва В., Ярмолюк С., Толкачова Н., Земляков О. Органічна хімія. – Львів, 2009.
2. Обушак М., Біла Є. Органічна хімія. Ч. 1. – Львів, 2004.
3. Ластухін Ю., Воронов С. Органічна хімія. – Львів, 2001.
4. Домбровський А., Найдан В. Органічна хімія. – Київ, 1992.
5. Шабаров Ю. Органическая химия. – Москва, 2000.
6. Терней А. Современная органическая химия. – Москва, 1981.
7. Чирва В., Толкачева Н., Земляков А. Курс органической химии. – Сімферополь, 2004. – Ч. 2.
8. Моррисон P., Бойд Р. Органическая химия. – Москва, 1974.
9. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии. – Москва, 1978.
10. Несмеянов А., Несмеянов Н. Начала органической химии. – Москва, 1969.
11. Гауптман 3., Грефе Ю., Ремане X. Органическая химия. – Москва, 1979.
12. Петров А., Бальян Х., Трощенко А. Органическая химия. – Санкт-Петербург, 2000.
Допоміжна
1. Ганущак М., Біла Є., Обушак М., Клим М. Номенклатура органічних сполук. – Львів, 2001.
2. Біла Є. Окисно-відновні реакції в органічній хімії. – Львів, 2000.
3. Агрономов А. Избранные главы органической химии. – Москва, 1990.
4. Lewis D.E. Organic Chemistry. A Modern Perspective. Wm. C. Brown Publishers, 1996.
5. Maitland J.Jr. Organic Chemistry. W. W. Norton & Company. 1997.
6. Carey F.F., Sundberg R.J. Advanced Organic Chemistry. 4th Ed. N.-Y., Boston, Doptrecht, London, Moscow / Plenum Publisher, 2000.
7. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций. Москва, 1977.
8. Morrison R.T., Boyd R.M. Organic Chemistry. – 6th Ed. – Prentice Hall (NJ), 1992.
Література до лабораторного практикуму
[1] Глубiш П. Органiчний синтез. Т.1. – Київ, 1997.
[2] Найдан В. Органiчна хiмiя. Малий лабораторний практикум. – Київ, 1994.
[3] Практикум по органической химии / Под ред. Гинзбурга О. и Петрова А. – Москва, 1989.
[4] Гитис С. и др. Практикум по органической химии. – Москва, 1991.
[5] Васильева Н. и др. Органический синтез. – Москва, 1986.
[6] Агрономов А., Шабаров Ю. Лабораторные работы в органическом практикуме. – Москва, 1974.