Фізика (оптика, атомна і ядерна)

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434ArrayЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434ЕЛК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
417ЕЛК-21

Опис курсу

Мета – вивчення основних законів оптики, сучасних уявлень про природу світла, їх пояснення та застосування. Ознайомити студентів з основними здобутками фізики у цій галузі знань, показати експериментальні прояви головних її закономірностей, їх значення для пізнання природи та для практики, окреслити очікувані перспективи її розвитку.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні властивості світлових пучків, їх взаємодію між собою та з речовиною, можливості практичного використання законів оптики, а також фундаментальні закономірності оптики рухомих середовищ, методи генерації світла, обґрунтування хвильової та корпускулярної природи світла;
вміти: провести вимірювання оптичних характеристик речовини (поглинання світла, дисперсію показників заломлення, спектри свічення твердих тіл і газів), характеристики світлових пучків (інтенсивність, поляризація, когерентність), розшифрувати інтерференційні та прості фундаментальні картини, визначати головні характеристики інтерференційних, дифракційних, дисперсійних та лінзових систем, юстувати такі системи. Розраховувати параметри простих оптичних приладів, світлових пучків та фізичних характеристик речовин на базі закономірностей, висвітлених у програмі курсу.

Рекомендована література

1. Ландсберг Г. Оптика. – Москва, 1976.
2. Чолпан П. Фізика. – Київ, 2003.
3. Бушок Г., Бушок Є. Курс фізики. Оптика. Фізика атома та атомного ядра. – Київ, 2003.
4. Горбань І. Оптика. – Київ, 1979.
5. Матвеев А. Оптика. – Москва, 1985.
6. Калитеевский Н. Волновая оптика. – Москва, 1971.
7. Сивухин Д. Общий курс физики. Оптика. – Москва, 1980.
8. Годжаев Н. Оптика. – Москва, 1977.
9. Савельев Й. Курс общей физики. – Т.3. – М.: Наука, 1971.
10. Бутиков Е. Оптика. – Москва, 1986.
11. Королев Ф. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. – Москва, 1974.
12. Білий М., Скубенко П. Оптика. – Київ, 1987.
13. Нагибина И. Интерференция и дифракция света. – Ленинград, 1974.
14. Борн М., Вольф Е. Основы оптики. – Москва, 1978.
15. Дитчберн Р. Физическая оптика. – Москва, 1965.
16. Вуд Р. Физическая оптика. – Ленинград-Москва, 1986.
17. Сборник задач по общему курсу физики. Оптика. Под ред. Д. Сивухина. – Москва, 1977.
18. Иродов И., Савельев И., Замша О. Сборник задач по общей физике. – Москва, 1975.
19. Кортнев А. Практикум по физике. – Москва, 1961.