Об’єктно-орієнтоване програмування

Тип: Нормативний

Відділення: відділення комп’ютерних наук

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318доцент Мельничин А. В.КНК-21
434доцент Мельничин А. В.КНК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336КНК-21доцент Мельничин А. В.
434КНК-21доцент Мельничин А. В.

Опис курсу

Мета –  вивчення сучасних засобів створення об’єктно-орієнтованих програм, а саме: оволодіння середовищем програмування Delphi, вивчення мови програмування Object Pascal та бібліотеки VCL, вивчення засад і методів створення нових програмних компонент для середовища Delphi. Вивчення практичних прийомів створення віконних програм для ОС Windows у тому числі з підтримкою технологій мультипроцесності, динамічного обміну даними, зв’язування та впровадження об’єктів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: синтаксис мови Object Pascal, склад і правила використання бібліотеки VCL, склад і правила використання середовища програмування Delphi, головні засади ООП, головні засади створення компонент;

вміти: проектувати об’єктно-орієнтовані програми, використовувати середовище Delphi для створення та налагодження комп’ютерних програм, вміти створювати бібліотеки об’єктно-орієнтованих класів, розширювати можливості середовища програмування за допомогою нових створених власноруч компонент, створювати Windows-програми.

Рекомендована література

Основна:

 

  1. Культин Н. Основы программирования в Delphi. – Cанкт-Петербург, 2009.
  2. Дудзяний І. Програмування мовою Object Pascal. – Львів, 2004.
  3. Конопка Р. Создание оригинальных компонент в среде Delphi. – Киев, 1996.
  4. Черняхівський В. Delphi-4: сучасна технологія візуального програмування. – Львів, 1999.
  5. Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии. Пер. с англ. – Санкт-Петербург, 1997.

Додаткова:

  1. Усатенко Т. Програмування в середовищі Delphi [Текст]: навч. посіб. – Суми, 2004.
  2. Осипов Д. Базы данных и Delphi. Теория и практика. — Cанкт-Петербург, 2011.
  3. Фаронов В. Искусство создания компонентов Delphi. Библиотека программиста. – Санкт-Петербург, 2005.
  4. Ярошко С. Основи об’єктно-орієнтованого програмування з ілюстраціями на Borland Pascal та Borland Pascal for Windows: Тексти лекцій. – Львів, 1998.
  5. Кандзюба С., Громов В. Delphi 6. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. – Киев, 2001.