Міжнародна співпраця в галузі охорони довкілля

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Лесів М. С.ГПК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ГПК-31Грень О. М.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними положеннями та термінологією предмету ”Міжнародне співробітництво у галузі охорони природи”; інституційними та правовими механізми міжнародного співробітництва у сфері розв’язання глобальних екологічних проблем сучасної цивілізації; завданнями ООН і спеціалізованих урядових та неурядових організацій у розв’язанні екологічних проблем сучасності.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі завдання курсу:

 • ознайомити студентів з теоретичними основами дослідження глобальних екологічних проблем сучасності;
 • дати знання щодо типології глобальних екологічних проблем сучасної цивілізації;
 • визначити роль ООН і спеціалізованих організацій у розв’язанні глобальних екологічних проблем сучасності;
 • дати оцінку діяльності регіональних міжнародних організацій у розв’язанні глобальних проблем сучасної цивілізації;
 • вказати на ролі неурядових організацій у міжнародному співробітництві з метою розв’язання глобальних екологічних проблем;
 • ознайомити студентів з основними положення міжнародних конвенцій та договорів у сфері екологічної політики, учасником яких є Україна.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: поняття та причини виникнення глобальних екологічних проблем людства, типологію глобальних екологічних проблем сучасної цивілізації,основні напрями і форми міжнародного співробітництва у галузі охорони довкілля, основні положення міжнародних конвенцій природоохоронного характеру.

вміти: давати типологічну оцінку глобальним екологічним проблемам сучасної цивілізації, аналізувати міжнародну нормативно-правову базу співробітництва у сфері розв’язання екологічних проблем сучасності, давати оцінку діяльності спеціалізованих, регіональних і неурядових міжнародних організацій у розв’язанні глобальних проблем сучасної цивілізації, характеризувати основні положення міжнародних конвенцій та договорів у сфері екологічної політики, учасником яких є Україна

Рекомендована література

Базова

 1. Величко О., Зеркалов Д. Контроль забруднення довкілля. Навчальний посібник. ­ – Київ, 2002.
 2. Дубовіч І. Особливості та перспективи розвитку міжнародної екологізації економіки //Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains. Edted by I. Solovij, W. Keeton. – Lviv, 2009.
 3. Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Львів, 2002.

Додаткова

 1. Іванюк Д. Шульга І. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посібник. ­– Київ, 2007.
 2. Пилипович О. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник.– Львів, 2012.

Інформаційні ресурси:

 1. www.cites.org
 2. www.basel.int
 3. customs.gov.ua
 4. nature.org.ua
 5. zbbuvr.lutsk.ua