Мікросхемотехніка

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
554ArrayЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ЕЛК-31

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліниМікросхемотехніка” є ознайомлення студентів з основами схемотехніки аналогових та цифрових пристроїв, методами їх аналізу та проектування, формування знань, необхідних для вивчення інших дисциплін (“Мікропроцесорні системи” і т.д.)

Предмет навчальної дисципліни “Мікросхемотехніка”: аналогові і цифрові інтегральні схеми, пристрої перетворення сигналів та їх використання в виробничій діяльності фахівця.

Студент повинен знати:

 • принципи функціонування основних аналогових та цифрових пристроїв та їх основних базових елементів;
 • особливості схемотехніки аналогових та цифрових пристроїв;
 • методи аналізу аналогових та цифрових пристроїв;
 • перетворення аналогових та цифрових сигналів з допомогою АЦП та ЦАП;
 • роботу логічних елементів та цифрових вузлів комбінаційного та послідовнісного типу;
 • класифікацію та умовні позначення аналогових та цифрових інтегральних мікросхем.

Студент повинен вміти:

 • читати структурні та принципові схеми аналогових та цифрових пристроїв;
 • виконувати розрахунки, пов’язані з вибором параметрів та режимів роботи пристроїв, що проектуються;
 • досліджувати режими роботи цифрових схем;
 • використовувати одержані знання при експлуатації аналогової та цифрової техніки

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна “Мікросхемотехніка” є складовою циклу спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”. Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: ”Математичний аналіз”, ”Електрика і магнетизм”, ”Теорія електричних і електронних кіл”, “Основи програмування та алгоритмізації”.

Рекомендована література

Базова

 1. Гершунский Б. Основы электроники. – Київ, 1977.
 2. Зельдин Е. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. – Ленинград, 1986.
 3. Манаев Е. Основы радиоэлектроники. – Москва, 1985.
 4. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС. – Москва, 1985.
 5. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В двох томах. – Москва, 1983.
 6. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / Под ред. Якубовского С. – Москва, 1990.
 7. Шило В. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. – Челябинск, 1989.

Допоміжна

 1. Нешумова К. Электронные вычислительные машины и системы. – Москва, 1989.
 2. Степаненко И. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. – Москва, 1977.
 3. Токхейм Р. Основы цифровой техники. – Москва, 1988.
 4. Ясен Й. Курс цифровой электроники. В 4-х томах. – Москва, 1987.