Мікропроцесорна техніка

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Курсова робота
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536доцент Благітко Б. Я.ЕЛК-31, КНК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ЕЛК-31доцент Благітко Б. Я.
536КНК-31доцент Благітко Б. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Мікропроцесорна техніка” є ознайомлення студентів з основами мікропроцесорної техніки, одержання знань по принципам побудови, функціонування та програмування сучасних засобів мікропроцесорної техніки, які б дозволили ефективно використовувати мікропроцесорні системи в різних галузях народного господарства.
Предмет навчальної дисципліни”Мікропроцесорні системи”: мікропроцесори і мікроконтролери, периферійні пристрої мікропроцесорних систем та їх використання в виробничій діяльності фахівця.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
– структуру, функціональне призначення, принципи побудови та логіку роботи мікропроцесорів та мікропроцесорних систем;
– принципи побудови мікропроцесорної техніки та архітектуру мікро – ЕОМ;
– сучасну елементну базу для побудови мікропроцесорних систем;
– принципи програмування та програмне забезпечення, що використовується при програмуванні мікропроцесорів та мікроконтролерів;
– методи вимірювання фізичних величин (напруги, струму, опору, температури, частоти).
Студент повинен вміти:
– читати структурні та принципові схеми мікропроцесорних пристроїв;
– організовувати введення/виведення інформації в мікропроцесорні системи в різних режимах роботи;
– програмувати мікропроцесорні пристрої;
– виконувати налаштування мікропроцесорних систем;
– використовувати одержані знання при експлуатації мікропроцесорної техніки.

Рекомендована література

Базова
1. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Якименко Ю., Терещенко Т., Сокол Є., Жуйков Ю., Петергеря Ю.; за ред. Т. Терещенко. – 2-ге вид. переробл. та допов. –Київ, 2004.
2. Каспер Э. Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства i8051. – Москва, 2004.
3. Однокристальные микро-ЭВМ / Боборыкин А., Липовецкий Г., Литвинский Г. и др. – Москва, 1994.
4. Сташин В., Урусов А., Мологонцева О., Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. – Москва, 1990.
5. Фрунзе А. Микроконтроллеры? Это же просто! – Т. 1-2. – Москва, 2002.
7. Фрунзе А., Фрунзе А. Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 3. – Москва, 2003.

Допоміжна
1. Агуров П. Интерфейсы USB. Практика использования и программирования. – Санкт-Петербург, 2004.
2. Агуров П. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. – Санкт-Петербург, 2004.
3. Григорьев В. Программирование однокристальных микропроцессоров. – Москва, 1987.
4. Каган Б., Сташин В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики. – Москва, 1987.
5. Современные микроконтроллеры. Архитектура, средства проектирования, примеры применения, ресурсы сети Интернет / Под ред. Коршуна И. – Москва, 1998.