Мікологія і альгологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136ArrayПКБ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКБ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з системою сучасних теоретичних та практичних знань з біології, екології, систематики, філогенії водоростей та грибів; сформувати уявлення про місце грибів і водоростей у системі органічного світу та їх значення у природі та у житті людини.

Завдання

 • ознайомити з водоростями і грибами як об’єктами ботанічних досліджень, своєрідністю їх метаболізму, будови клітини, організації тіла, стратегії життя та їх значенням у природі й житті людини;
 • вивчити основні діагностичні ознаки різних відділів і класів грибів та водоростей, характерних представників;
 • сформувати уявлення про цикли розвитку та співвідношення статевого і нестатевого поколінь в життєвому циклі грибів та водоростей;
 • навчити працювати з мікологічними та альгологічними об’єктами на лабораторних заняттях.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні терміни і поняття, особливості будови клітин і таломів водоростей і грибів;
 • особливості розмноження, цикли розвитку водоростей та грибів;
 • характеристику основних таксономічних груп, їх представників;
 • взаємозв’язки рослинних і грибних організмів і оточуючого середовища;
 • роль водоростей і грибів як продуцентів, редуцентів; сапротрофів, паразитів, симбіонтів; як джерело біологічно активних речовин.

вміти

 • розрізняти представників різних таксономічних категорій у природі;
 • застосовувати набуті теоретичні знання на лабораторних заняттях, польовій практиці та під час виконання наукових робіт;
 • працювати з фіксованим, гербарним, живим матеріалом та постійними препаратами;
 • виготовляти препарати, мікроскопічні зразки;
 • опанувати техніку біологічного рисунка.

Рекомендована література

Базова

 1. Костіков І. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби: навч. посібник. – Київ, 2006.
 2. Леонтьєв Д., Акулов О. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. – Харків, 2007.
 3. Мандрик В., Колесник О. Основи альгології (навч. посібник). – Київ, 2006.

Допоміжна

 1. Билай В. Основы общей микологии. – Киев, 1989.
 2. Вассер С. и др. Водоросли: справочник. – Киев, 1989.
 3. Горбунова Н. Малый практикум по низшим растениям. – Москва, 1976.
 4. Дудка И., Вассер С. Грибы. Справочник миколога и грибника. – Киев, 1987.
 5. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию. – Москва, 2000.
 6. Жизнь растений. – Москва, 1977. – Т. 2-3.
 7. Курс низших растений / под ред. М. Горленко. – Москва, 1981.
 8. Мир растений. Т.2. Грибы // Под ред. А. Тахтаджяна. – Москва, 1991.
 9. Мюллер Э., Леффлер В. Микология. – Москав, 1995.
 10. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии. – Москва, 1990.
 11. Черепанова Н. Морфология и размножение грибов. – Ленинград, 1981.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.ecosystema.ru/08nature/vod/index.htm
 2. http://www.indexfungorum.org/
 3. http://www.cybertruffle.org.uk/cyberliber/index.htm
 4. http://www.algaebase.org/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму