Методи синтезу лікарських засобів

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624ArrayХМК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624ХМК-31

Опис курсу

Мета – дати студентам знання про сучасні методи синтезу, які використовуються для одержання основних класів застосовуваних в лікарській практиці фармацевтичних субстанцій.

Завдання – Сформувати знання про основи синтезу лікарських препаратів. Забезпечити достатнє розуміння основ синтезу органічних фармацевтичних речовин, які застосовуються в сучасній лікарській практиці, в тому числі офіційно дозволеній до вжитку в Україні. Сформувати вміння здійснювати вмілий вибір синтетичних методів для створення чи відтворення потрібних лікарських субстанції.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: основні методи введення функціональних груп в базисні структури ліків та їх напівпродуктів (пряме введення, перетворення функціональних груп, заміна функціональних груп); основні підходи до синтезу відомих лікарських речовин, що містять різні гетероциклічні системи; умови проведення реакцій синтезу лікарських препаратів різних класів; методи проведення основних операцій хімічного синтезу.

вміти: планувати і ставити синтез окремих лікарських препаратів, які застосовуються в сучасній лікарській практиці, оцінювати ефективність того чи іншого методу.

Рекомендована література

 1. Швайка О. Основи синтезу лікарських речовин. – Донецьк, 2002. – 304 с.
 2. Солдатенков А., Колядина Н., Шендрик И. Основы органической химии лекарственных веществ. – Москва, 2007.
 3. Жунгиету Г., Граник В. Основные принципы конструирования лекарств. – Кишенев, 2000.
 4. Машковский М. Лекарственные средства. (Пособие для врачей). В 2-х томах. – Москва, 2001.
 5. Ковтуненко В. Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів університетів. — Київ, 1997.
 6. Евстигнеев Р. Тонкий органический синтез. — Москва, 1991.
 7. Сятиня М. Фармацевтична справа в Україні: Минуле. Сьогодення. День прийдешній. — Київ, 1998.
 8. Яхонтов Л., Глушков Р. Синтетические лекарственные средства. – Москва, 1983.
 9. Рубцов М., Байчиков А. Синтетичесние химико-фармацевтические препараты. – Москва, 1971.
 10. Мелентьева Г., Антонова Л. Фармацевтическая химия. – Москва, 1985.
 11. Беликов В. Фармацевтическая химия. – Москва, 1985.
 12. Ластухін Ю. Хімія природних органічних сполук. – Львів, 2005.

Додаткова література

 1. Вартанян Р. Синтез основных лекарственных средств. – Москва, 2004.
 2. Платэ Н., Васильев Д. Физиологически активные полимеры. – Москва, 1986.
 3. Пейн Ч., Пейн Л. Как выбрать путь синтеза органического соединения. – Москва, 1973.
 4. Комаров І., Корнілов М. Сучасні методи органічного синтезу. – Київ, 2001.
 5. Граник В. Основы медицинской химии. – Москва, 2001.