Механіка

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Кузьмак А. Р.ЕЛК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
417ЕЛК-21Кузьмак А. Р.

Опис курсу

Мета – сформулювати у студентів механічну картину світу базуючись на розділах вищої математики, які вони засвоїли на попередніх курсах.
Завдання – подати студентам основні розділи механіки, такі як кінематика, динаміка, закони збереження енергії і імпульсу і т. д. використовуючи апарат вищої математики; навчити студентів складати математичні моделі різних механічних процесів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– кінематику;
– динамічні закони Ньютона;
– теорію гравітаційного тяжіння;
– закони Кеплера
– закони збереження енергії і імпульсу;

вміти:
– будувати математичні моделі механічних процесів використовуючи апарат вищої математики;

Рекомендована література

Базова

1. Кучерук І., Горбачук І., Луцик П. Загальний курс фізики. – Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – Київ, 1999.
2. Савельев И. Курс общей физики. – Т.1,2. – Москва, 1989.
4. Иродов И. Основные законы физики. – Т.1 – 5. – Москва, 2000.
5. Сивухин Д. Общий курс физики. – Т.1-4. – Москва, 1977.
6. Иродов И. Задачи по общей физике. – Москва, 1988.
7. Стрелков С. Механика. – Москва, 1975.
8. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. – Т.1-8. – Москва, 1965.

Допоміжна

1. Киттель Ч., Найт В., Рудерман М. Берклиевские лекции по физике. – Т.1-5. – Москва, 1983.
2. Джанколи Д. Физика. – Т.1,2. – Москва, 1990.
3. Аганов А., Сафиуллин P., Скворцов А., Таюрский Д. Физика вокруг нас. Качественные задачи по физике. – Москва, 1998.
4. Нигматуллин Р., Недопекин О., Скворцов А. Методические указания к решению задач по курсу ”Механика”. Пособие для студентов 1 курса физического факультета. – Казань, 1997.