Біологія індивідуального розвитку

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Любас Н. М.БЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434БЛК-21Любас Н. М.

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів цілісну систему знань про розвиток живих організмів та механізми, що його забезпечують.

Завдання: оволодіти основними термінами, поняттями і характеристикою методів біології індивідуального розвитку, сформувати знання про процеси розвитку живих організмів в їх реальній послідовності і взаємозв’язку.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • морфологічні особливості розвитку організмів,
 • біохімічні і молекулярно-генетичні механізмами, що їх супроводжують в процесі ембріонального і постнатального розвитку.
 • мати сучасні уявлення про молекулярно-генетичні аспекти процесів детермінації і диференціації клітин.

вміти:

 • застосовувати отримані знання з біології індивідуального розвитку при вирішенні практичних питань,
 • розробляти та проводити дослідження по ембріології;
 • розуміти механізми та етапи розвитку організмів та мати науковий, професійний підхід до біотехнологічних методів створення модифікованих організмів рослин.

Рекомендована література

Базова

 1. Афанасьев Ю., Юрина Н. Гистология, цитология и эмбриология. – Москва, 2002.
 2. Белоусов Л. Основы общей эмбриологии. – Москва, 2005.
 3. Голиченков В., Иванов Е. Эмбриология. – Москва, 2004.
 4. Карлсон Б. Основы эмбриологии по Пэттену: В 2 т.- Москва, 1983.- Т.2.
 5. Кузнецов С. Гистология, цитология и эмбриология. – Москва, 2007.
 6. Новак В., Мельниченко А. Цитологія, гістологія, ембріологія. – Біла Церква, 2005.
 7. Токин Б. Основы эмбриологии. – Москва, 1987.
 8. Чайковський Ю., Сокуренко Л. Цитологія, гістологія та ембріологія. Атлас для самостійної роботи студентів. – Краматорськ, 2010.
 9. Черник Я., Максимів Д., Матійців Н. та ін. Біологія індивідуального розвитку тварин. – Львів, 2013.

Додаткова

 1. Алмазов И., Сутулов Л. Атлас по гистологии и эмбриологии. – Москва, 1978.
 2. Балахонов А. Ошибки развития. – Ленинград, 1990.
 3. Брусиловский И. Жизнь до рождения. – Москва, 1984.
 4. Газарян К., Белоусов Л., Биология индивидуального развития животных. – Москва, 1983.
 5. Петренко В. Эмбриология человека. – Санкт-Петербург, 2009.
 6. Реунов А. Сперматогенез многоклеточных животных. – Москва, 2005.
 7. Рэфф Р., Кофмен Т. Эмбрионы, гены и эволюция. – Москва, 1987.
 8. Садлер Т. Медична ембріологія за Лангманом. – Львів, 2001.
 9. Тоцький В. Генетика. – Одеса, 2008.
 10. Фільченков О., Стойка Р. Апоптоз і рак: від теорії до практики. – Тернопіль, 2006.