Математичне моделювання РЕС

Тип: Нормативний

Відділення: відділення комп’ютерних наук

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Шмигельський Я. А.КНК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536КНК-31Шмигельський Я. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: одержання знань і навичок, які потрібні для моделювання електричних схем, які використовуються в різних галузях науки і техніки.
Завдання: Після вивчення даної дисципліни студент повинен знати:
• методи аналізу електричних схем по постійному струму;
• методи аналізу електричних схем по змінному струму;
• методи аналізу перехідних процесів;
• моделі основних елементів електричних схем.
Повинен вміти:
• моделювати радіоелектронні схеми різного призначення;
• визначати чутливість характеристик радіоелектронних схем до зміни параметрів елементів;

Рекомендована література

Основна література
1. Норенков И. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. – Москва, 1980.
2. Бененсон З., Елистратов М., Ильин Л. и др. Моделирование и оптимизация на ЭВМ радиоэлектронных устройств /Под ред. Бененсона З. – Москва, 1981.
3. Ильин В., Фролкин В., Бутко А. и др. Автоматизация схемотехнического проектирования: Учебное пособие для вузов /Под ред. Ильина В. – Москва, 1987.
4. Сигорский В., Петренко А. Алгоритмы анализа электронных схем. – Киев, 1970.
5. Скурихин В., Шифрин В., Дубровский В. Математическое моделирование. – Киев, 1983.