Лікарські рослини

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518ArrayХМК-31

Опис курсу

Мета – всестороннє вивчення лікарських рослин, лікарської рослинної сировини та окремих продуктів рослинного походження, що застосовуються в медичній практиці.

Завдання – розглянути зв’язок між хімічною будовою та фармакологічною активністю лікарської рослинної сировини, а також засвоїти біологічну дію лікарських рослин на організм людини.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: лікарські рослини, які є сировиною для отримання лікарських засобів; номенклатуру лікарських засобів рослинного походження, дозволених для медичного застосування; хімічний склад лікарських рослин; методи аналізу біологічно активних речовин лікарської рослинної сировини; основні методи виявлення нових лікарських рослин;
вміти: самостійно працювати з фармакогностичною літературою; за морфологічними ознаками визначати лікарські рослини; давати характеристику лікарській рослинній сировині; збирати, проводити первинну обробку та зберігати лікарську рослинну сировину різних морфологічних груп.

Рекомендована література

Основна

  1. Ковальов В., Павлій О., Ісакова Т. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. – Харків, 2004.
  2. Середа П., Максютіна Н., Давтян Л. Фармакогнозія. – Київ, 2006.
  3. Муравьева Д., Самылина И., Яковлев Г. Фармакогнозия. – Москва, 2002.
  4. Племенков В. Введение в химию природных соединений. – Казань, 2001.
  5. Державна Фармакопея України. – Харків, 2001.

Додаткова

  1.  Кархут В. Ліки навколо нас. – Київ, 1973.
  2. Машковский М. Лекарственные средства. Т. 1, 2. – Москва, 2000.
  3. Беликов В. Синтетические и природные лекарственные средства. – Москва, 1993.
  4. Муравьева Д. Тропические и субтропические лекарственные растения. – Москва, 1983.
  5. Выделение и анализ природных и биологически активных веществ / Под ред. Е. Сироткиной. – Томск, 1987.