Латинська мова

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1144ПКБ-11
ПКТ-11
ПКП-11
ПКА-11

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із загальноосвітнім значенням латинської мови; дати необхідний обсяг знань із нормативної граматики латинської мови; розширити їхній світогляд вивченням латинських прислів’їв та крилатих висловів.
Завдання: навчити читати, писати, робити переклад текстів, працювати зі словником.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу, лексичний мінімум, студентський гімн, прислів’я та крилаті вислови.
вміти: читати, писати, робити граматичний аналіз тексту та його переклад, користуватись словником.

Рекомендована література

Базова

Ревак Н., Сулим В. Латинська мова (для неспеціальних факультетів). Підручник. – Вінниця, 2006.

Допоміжна

1.Оленич Р., Оленич І., Чернюх Б. Латинська мова: навч. посібник. – Вид. 2-ге, випр. і доповн. – Львів, 2008.
2. Вацеба О., Олійник Л. Lectura Latina: Навчальний посібник.- Львів, 2008.

Матеріали

Самостійна робота латинь

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму