Ландшафтна екологія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Лесів М. С.БЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318БЛК-21Лесів М. С.
ГЛК-21Лесів М. С.
ГПК-21Грень О. М.
ГРК-21Грень О. М.

Опис курсу

Мета – розкрити важливі теоретичні питання ландшафтної екології: поняття ландшафту, його морфологічних одиниць, природні та антропогенні зміни в ландшафтах, розвиток і саморозвиток ландшафтів, стійкість ландшафтів до антропогенних впливів, стаціонарні та дистанційні дослідження ландшафтів, поширення хімічних елементів в ландшафтах. Вивчити методики оцінки екологічного стану території, геохімічне навантаження на ландшафтне середовище і оцінку впливу екологічних якостей ландшафтного середовища на здоров’я населення. Закріпити теоретичні знання набуті студентами на лекційних заняттях та практичних роботах.

Завдання курсу:

 • вивчення поняття про ландшафт і характеристику ландшафтів;
 • вивчення геосистеми, її елементів та загальні властивості геосистем;
 • вивчення просторової структури ландшафту, її вертикальної та морфологічної структури, і морфологічних одиниць ландшафту;
 • вивчення функціонування та динаміки ландшафтів, природні та антропогенні зміни в ландшафтах;
 • вивчення екологічного аналізу антропогенних ландшафтів і їх антропогенно-техногенні зміни;
 • вивчення поширення хімічних елементів в ландшафтах, геохімічні бар’єри і види міграції;
 • ознайомлення з методиками оцінки екологічного стану території і з методичними прийомами визначення ступеня геохімічного забруднення;
 • набуття студентами практичних навиків щодо проведення оцінки впливу екологічних якостей ландшафтного середовища на здоров’я населення.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: поняттєво-термінологічний апарат науки, просторову структуру ландшафту, функціонування, динаміку і розвиток ландшафтів, антропогенно-техногенні зміни ландшафтів.

вміти: здійснювати аналіз ландшафтної структури території, аналізувати горизонтальну і вертикальну структури, здійснювати аналіз і оцінку впливу геохімічної ситуації на здоров’я населення.

Рекомендована література

Базова

 1. Гродзинський М. Основи ландшафтної екології. – Київ, 1993.
 2. Гродзинський М. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – Київ, 1995.
 3. Гродзинський М., Шищенко П. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании. – Киев, 1993.
 4. Гуцуляк В. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект: Навч. посібник. – Чернівці, 2010.
 5. Гуцуляк В. Ландшафтно-геохімічна екологія. – Чернівці, 2001.
 6. Исаченко А. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – Москва, 1991.
 7. Сочава В. Введение в ученике о геосистемах. – Москва, 1978. – 319с.

Додаткова

 1. Исаченко А. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – Москва, 1991.
 2. Міллер Г., Петлін В., Мельник А. Ландшафтознавство: теорія і практика.-Львів, 2002.
 3. Маринич О., Шищенко П. Фізична географія України. -Київ, 2003.
 4. Міллер Г. Польове ландшафтне знімання гірських територій. – Київ, 1996.
 5. Мельник А. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999.
 6. Мельник А. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. – Львів, 2002.
 7. Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць. – Київ, 2000.
 8. Солнцев Н. Учение о ландшафте. – Москва, 2001.