Кристалографія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136ArrayПКТ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКТ-11

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями кристалографії, виявлення зв’язків морфології, особливостей структури і фізичних властивостей кристалів з особливостями їх симетрії, ознайомити студентів з основами стереографічного проектування граней і елементів симетрії для опису морфології і симетрії кристалів.

Завдання: викласти  студентам основи сучасної кристалографії – надати знання загальних питань зародження, росту та розчинення кристалів, особливостей змін мінералоутворюючого середовища і впливу останнього на морфологію кристалів. Надається характеристика різноманітних методів та методик вивчення анатомії та морфології кристалів і за результатами досліджень відтворення умов формування кристалічної речовини.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

–         основні закони кристалографії;

–         основи теорії симетрії кристалів, види симетрії, сингонії. категорії;

–         принципи стереографічного проектування і установки кристалів;

–         прості форми в різних сингоніях та їх проекції;

–         символіку граней і ребер;

–         особливості морфології реальних кристалів мінералів;

–         основи вчення про будову кристалічної речовини;

вміти:

–       визначати елементи симетрії та прості форми на кристалографічних моделях та реальних кристалах;

–       правильно установлювати моделі відносно координатних осей і проектувати полюси граней і елементи симетрії моделей;

–       визначати види симетрії, сингонії, категорії моделей і символи граней;

–       характеризувати морфологію реальних форм кристалів.

Рекомендована література

Базова

 1. Егоров-Тисменко Ю., Литвинская Г., Загальская Ю. Кристаллография. – Москва, 1992.
 2. Попов Г., Шафрановский И. Кристаллография. – Москва, 1972.
 3. Грінченко В. Кристалографія. Ч. 1. Київ, 1996.
 4. Грінченко В., Митрохин О., Грінченко О. Кристалографія. Ч 2. – Київ, 1999.
 5. Бакуменко І. Кристалографія. – Київ, 2000.

Додаткова

 1. Современная кристаллография. Т. 1 —4 /Коллектив авторов, под редакцией Б. Вайнштейна (отв. ред.), А. Чернова, Л. Шувалова. – Москва, 1979-1981.
 2. Глазов А. Методы морфометрии кристаллов. – Москва, 1981.
 3. Корженко О., Логинов В. Кристалография и минералогия. Методические указания к лабораторным работам. – Екатеринбург, 2011.
 4. Куровець М. Кристалографія і мінералогія. Ч.1. – Львів, 1996.
 5. Мокиевский В. Морфология кристаллов. – Ленинград, 1983.
 6. Павлишин В. Основи морфології і анатомії мінералів. – Київ, 2000.
 7. Уиттекер Э. Кристалография. Вводный курс для геологов. – Москва, 1983.
 8. Шаскольская М. Кристаллы. – Москва, 1985.
 9. Шафрановский И. История кристаллографии. – Ленинград, 1978.
 10. Шафрановский И. Алявдин В. Краткий курс кристаллографии. – Москва, 1984.
 11. Шафрановский И. Симметрия в природе. – Ленинград, 1985.

Інформаційні ресурси

 1. http://padaread.com/?book=17823&pg=353