Контроль якості ВЕТ

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624доцент Слободзян Д. П.ЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624ЕЛК-31доцент Слободзян Д. П.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Контроль якості ВЕТ” є ознайомлення студентів з необхідними теоретичними знаннями та формування практичних навичок організації контролю якості у процесі виготовлення виробів електронної техніки, а також в аналізі видів відмов та пошкоджень інтегральних мікросхем.

Предмет навчальної дисципліни Контроль якості ВЕТ”: методи контролю, випробовування виробів електронної техніки, методологія проведення випробовування.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • Категорії та види стандартів, що застосовуються в електронній промисловості,
 • Механізми та види відмов та їх аналіз
 • Основні методи контролю якості інтегральних мікросхем

Студент повинен вміти:

 • Проводити контроль якості технологічних процесів з використанням тест-структур
 • Класифікувати вироби електронної техніки по умовам їх експлуатації та стандартизації
 • Проводити випробовування ВЕТ.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна “Контроль якості ВЕТ” є складовою циклу спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”. Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: “ Математичний аналіз ”, ”Основи матеріалознавства та матеріали електронних апаратів”, ”Елементна база електронних приладів”,  “Конструювання ВЕТ і САПР”, “Стандартизація”.

Рекомендована література

Базова

 1. Горлов М., Данилин Н. Физические основы надежности интегральных схем. Учебное пособие. – Москва, 2008.
 2. Готра З., Николаев И. Контроль качества и надежность микросхем: Учебное пособие для техникумов. – Москва, 1989.
 3. Бондарік В. Системи автоматизованого проектування. Курс лекцій: Навч. посібник для студ. спец. «Медична електроніка», «Електронно-оптичні системи і технології» денної та заочної форм навч. – Мінськ, 2006.
 4. Никифорова-Денисова С. Механическая и химическая обработка. Книга 4. – «Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники». – Москва, 1989.

Допоміжна

 1. Готра З. Технологія електронної техніки: Навчальний посібник у 2-ох томах. – Львів, 2010. – Т.1-2.

Матеріали

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму