Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік
2Залік
3Залік
4Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1108ПКХ-11Мілян О. В.
ПКЕ-11Мілян О. В.
ПКК-11Гульченко С. Г.
2102ПКХ-11Мілян О. В.
ПКЕ-11Мілян О. В.
ПКК-11Гульченко С. Г.
336ХМК-21Мілян О. В.
ЕЛК-21Гульченко С. Г.
КНК-21Гульченко С. Г.
4102ХМК-21Мілян О. В.
ЕЛК-21Гульченко С. Г.
КНК-21Гульченко С. Г.

Опис курсу

Мета дисципліни полягає у вивченні фонетичних, лексичних, граматичних та стилістичних особливостей англійської мови, її практичному застосуванні на побутовому та професійних рівнях.
Завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з граматикою, побутовою та професійною лексикою, вироблення навичок усної та писемної комунікації, вміння передавати наукову інформацію зі свого фаху.
В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати та вміти:
• Брати участь в усному мовленні іноземною мовою, в обсязі тематики, передбаченої програмою.
• Володіти лексикою професійного спрямування в обсязі тематики, передбаченої програмою.
• Готувати презентації, доповіді та реферати на побутові теми та зі спеціальноті.
• Робити лексико-граматичний аналіз текстів.

Рекомендована література

1. Барановська Т. Граматика англійської мови. Збірник вправ. – Київ, 2011.
2. Голіцинський Ю. Англійська мова. Граматика. – Київ, 2008.
3. Верба Г., Верба Л. Довідник з граматики англійської мови. – Київ, 1993.
4. Мансі Е. Підручник з англійської мови для немовних факультетів. – Київ, 2008.
5. Микитенко Н. English for Students of Ecology: навч. посібник / Н. Микитенко, Н. Рубель, М. Саламаха. — Тернопіль, 2011.
6. Ісаєва Г. Basic English: підручник / Ісаєва Г., Комар Р., Веселівська В., Сологуб Л., Шумська О. – Львів, 2007.
7. Веретіна І. Англійська мова. Комп’ютерні науки. – Київ, 2008.
8. Семенова В. Методичні вказівки до читання літератури англійською мовою за фахом для студентів І курсу хімічного факультету. – Львів, 2000.
9. Чапля З., Семенова В. English for Chemists. – Львів, 2003.
10. Чапля З. Методичні вказівки для студентів ІІ курсу хімічного факультету. Видатні хіміки світу. – Львів, 1997.
11. Брона О. Англійська мова для геологів: навч. посібник / Брона О., Шумська О. – Львів, 2003.
12. Салівонова Г., Шумська О. Методичні вказівки для проведення практичних занять з англійської мови на тему «Фахові тексти для студентів, аспірантів геологічного та географічного факультетів». – Львів, 2004.
13. Ісаєва Г., Сологуб Л., Цукровський О. English for students of Electronics. – Львів, 2005.
14. Ісаєва Г. Enjoy your Reading (Читайте з задоволенням): навч. посібник / Г. Ісаєва, Н. Микитенко, О. Тимошик. – Львів, 2002.
15. Воронова Е. Legends of King Arthur. – Москва, 2010.
16. Микитенко Н. Feasts of the English-Speaking Countries: Traditions and Customs: навч. посібник / Микитенко Н., Терещук Д. – Тернопіль, 2007.
17. Микитенко Н., Івасів Н., Милик О., Веселівська С. Ukraine and International Organizations. Навчальний посібник. – Львів, 2009.
18. Письменная О. Английский язык: Екология и охрана окружающей среди. – Москва, 2005.
19. Stuart Redman. English Vocabulary in Use. – Cambridge University Press, 2008.
20. Англо-українські словники.
21. Українсько-англійські словники.