Інформатика ОТ та програмування

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318ArrayХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ХМК-21

Опис курсу

Мета – сформувати у студентів систему знань та навиків в області використання сучасних комп’ютерів. Розглянути різні аспекти використання програмного забезпечення персональних комп’ютерів.
Завдання – в достатній мірі для молодшого спеціаліста навчити студентів Природничого коледжу працювати та використовувати можливості сучасних персональних комп’ютерів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
• предмет, методи та завдання дисципліни;
• влаштування файлової системи комп’ютера;
• засади взаємодії з графічним інтерфейсом ОС Windows XP, правила використання та можливості стандартних офісних програм;
• Можливості програмного пакету OriginPro7.0, технічного редактора набору текстів ISISDraw;
• Структура програми мовою Python 7.2.0.
вміти:
• знаходити потрібні дані на дисках комп’ютера;
• створювати й редагувати каталоги, текстові та табличні документи;
• досконало використовувати можливості офісних програм;
• працювати в графічних редакторах;
• працювати з редакторами технічних текстів;
• описувати алгоритми розв’язування типових задач

Рекомендована література

Базова
1. Лутц М. Изучаем Python. – Санкт-Петербург – Москва, 2011.
2. John M. Zelle, Ph.D. Python Programming: an introduction to computer sciense Version 1.0rc2 Fall 2002.
3. Хвищун І. Програмування і математичне моделювання. – Львів, 2007.
4. Брукшир Дж. Информатика и вычислительная техника. – Москва, 2004.
5. Кобилинський В. Excel з нуля. Збірник лабораторних та практичних робіт. – 2-е вид. – Овруч, 2010.
6. Исакова О., Тарасевич Ю., Юзюк Ю. Обработка и визуализация данных физических экспериментов с помощью пакета Origin. Анализ и обработка спектров. — Астрахань, 2007.
7. Гірник М., Костенко А. та ін. Maple 7. Основи практичного застосування. – Львів, 2002.
8. Котельников И., Чеботаев П. LaTeX по-русски. – Новосибирск, 2004.
Допоміжна
1. Руденко В., Макарчук О. та ін. Практичний курс інформатики. – Київ, 1997.
2. Краинский И. Word 2007. Популярный самоучитель. – Санкт – Петербург, 2008.
3. Бондаренко С., Бондаренко М. Excel 2007. Популярный самоучитель. – Санкт-Петербург, 2008.
4. Тихомиров А. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все програмы пакета. – Санкт-Петербург, 2008