Інформатика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318ArrayБЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
372БЛК-21
ГЛК-21
ГПК-21
ГРК-21

Опис курсу

Мета – сформувати у студентів систему знань та навиків в області використання сучасних комп’ютерів. Розглянути різні аспекти використання програмного забезпечення персональних комп’ютерів.

Завдання – в достатній мірі для молодшого спеціаліста навчити студентів Природничого коледжу працювати та використовувати можливості сучасних персональних комп’ютерів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • влаштування файлової системи комп’ютера;
 • засади взаємодії з графічним інтерфейсом ОС Windows, правила використання та можливості офісних програм.
 • можливості графічного редактора OriginPro7.0, технічного редактора набору текстів.
 • елементи програмування мови Borland Pascal

 

вміти:

 • знаходити потрібні дані на дисках комп’ютера;
 • створювати й редагувати каталоги, текстові та табличні документи;
 • досконало використовувати можливості офісних програм
 • працювати в графічному редакторі OriginPro7.0
 • складати алгоритми для написання програм, враховуючи особливості конкретної задачі

 

Рекомендована література

Базова

 1. Хвищун І. Програмування і математичне моделювання. – Львів, 2007.
 2. Брукшир Дж. Информатика и вычислительная техника. – Москва 2004.
 3. Кобилинський В. Excel з нуля. Збірник лабораторних та практичних робіт. – 2-е вид. – Овруч, 2010.
 4. Исакова О., Тарасевич Ю., Юзюк Ю. Обработка и визуализация данных физических экспериментов с помощью пакета Origin. Анализ и обработка спектров. — Астрахань, 2007.
 5. Бондаренко С., Бондаренко М. Word 2003. Популярный самоучитель. – Санкт-Петербург, 2005.

Допоміжна

 1. Руденко В., Макарчук О. та ін. Практичний курс інформатики. – Київ, 1997.
 2. Краинский И. Word 2007. Популярный самоучитель. – Санкт-Петербург, 2008.
 3. Бондаренко С. Бондаренко М. Excel 2003. Популярный самоучитель. – Санкт-Петербург, 2004.
 4. Тихомиров А. Самоучитель Microsoft Office. Все програмы пакета. – Санкт-Петербург, 2008.