Гідрологія з основами гідрогеології

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
417Грень О. М.БЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
417ГРК-21Грень О. М.
ГПК-21Грень О. М.
БЛК-21Грень О. М.
ГЛК-21Грень О. М.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з основами гідрології.

Завдання: ознайомити студентів з гідрологією водних об’єктів України, льодовиків, океанів та морів.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • гідрологію річок їх роботу та гідробіологічну характеристику.
 • класифікація озер та їхні морфометричні характеристики. Гідрологічні та гідрохімічні особливості озер, гідробіологію озер.
 •  водосховища і особливості їх гідрологічного режиму
 • термічний режим та практичне значення боліт
 •  гідрологію льодовиків та підземних вод

вміти:

 • визначати морфометричні і фізико-географічні характеристики ріки та її басейну
 • будувати профіль поперечного перерізу русла річки та обчислювати її основні морфометричні характеристики
 • будувати графіки коливань рівня води в річці
 • будувати гідрограф та визначати кількісні характеристики річкового стоку
 • визначати основні морфометричні характеристики озера
 • практично застосовувати теоретичні знання для вирішення природоохоронних проблем

Рекомендована література

Базова

 1. Вишневський В., Косовиць О. Гідрологічні характеристики річок України. – Київ, 2003.
 2. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. – Київ, 2003.
 3. Горев Л., Пелешенко В., Хільчевський В. Гідрохімія України. – Київ, 1995.
 4. Закон України «Про загальнодержавну програму «Питна вода в Україні» на 2006- 2020 роки» від 3.03.2005 р.
 5. Кирилюк М. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат. – Чернівці, 2001.
 6. Кукурудза С. Гідроекологічні проблеми суходолу / За ред.. проф. В. Хільчевського. – Львів, 1999.
 7. Кукурудза С., Перхач О. Використання та охорона водних ресурсів. Навчальний посібник. – Львів, 2009.
 8. Левківський С., Хільчевський В., Ободовський О., Будкіна Л., Гребінь В., Закревський Д., Лисогор С., Падун М., Пелешенко В. Загальна гідрологія. Підручник. – Київ, 2000.
 9. Національна доповідь України про стан навколишнього природного середовища України 2004 р. – Київ, 2005.
 10. Пустовойт С., Козинцева Л., Левківський С., Будкіна Л., Закревський Д. Основи загальної гідрології. – Київ, 1975.
 11. Романенко В. Основи гідроекології . – Львів, 2001.

Допоміжна

 1. Герасимчук З., Мольчак Я., Хвесик М. Еколого-економічні основи водокористування в Україні. – Луцьк, 2000.
 2. Запольський А. Водопостачання, водовідведення та якість води. – Київ, 2005.
 3. Колодій В. Гідрогеологія: Підручник. – Львів, 2010.
 4. Курганевич Л. Водний кадастр. Навчальний посібник. – Львів, 2007 р.
 5. Левківський С., Падун М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів. – Київ, 2006.
 6. Мелешко В., Хільчевський В. Загальна гідрохімія: навч. посібник. – Київ, 1997.
 7. Хільчевський В. Водопостачання і водовідведення. – Київ, 1999.
 8. Яцик А. Экологические основы рационального водопользования. – Київ, 1997.

Інформаційні ресурси

 http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_weblinks&catid=22&Itemid=32

http://www.geograf.com.ua/zagalna-gidrologiya

http://www.geograf.com.ua/zagalna-gidrologiya/3241-metodi-gidrologichnikh-doslidzhen

http://www.twirpx.com/file/626877/

http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-11-14-44-21/84/940-pitanie-rek.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму