Геохімія довкілля

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Лесів М. С.БЛК-31, ГЛК-31, ГПК-31, ГРК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612БЛК-31Лесів М. С.
ГЛК-31Лесів М. С.
ГПК-31Лесів М. С.
ГРК-31Лесів М. С.

Опис курсу

Мета дисципліни – розкрити важливі теоретичні питання геохімії довкілля: поняття про геохімічні процеси, які відбуваються в природних геосистемах.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі завдання курсу:

– ознайомлення з закономірностями поширення хімічних елементів, їх вмістом у біосфері і геохімічними класифікаціями елементів;

– вивчити види і фактори міграції хімічних елементів у природному середовищі;

– розглянути геохімію атмосфери та гідросфери, хімічний склад, вертикальну зональність, походження компонентів атмосфери та гідросфери;

– ознайомлення з геохімічними процесами в біосферних циклах найважливіших хімічних елементів;

– розглянути основні дослідження геохімічних властивостей навколишнього середовища;

– визначити стійкість природних геосистем до техногенних впливів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: про дослідження геохімічних властивостей довкілля, особливості міграції хімічних елементів у різних компонентах навколишнього середовища, про стійкість природних геосистем до антропогенних впливів, закони  функціонування геосистем, механізми стійкості геосистем.

вміти: правильно інтерпретувати геохімічні дані при вирішенні екологічних задач, оцінювати можливі наслідки впливу на довкілля техногенних процесів.

Рекомендована література

Базова

  1. Знак М. Основи геохімії: практикум. – Івано-Франківськ, 2013.
  2. Лопушняк Я. Основи геохімії. – Івано-Франківськ, 2016.
  3. Лопушняк Я. Основи геохімії: конспект лекцій. – Івано-Франківськ, 2014.
  4. Марчук Г. Геохімія довкілля: навч. посіб. – Херсон, 2013.
  5. Мончак Л. Прикладна геохімія нафти і газу: метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ, 2008.
  6. Мончак Л. Прикладна геохімія нафти і газу: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ, 2010.
  7. Орфанова М. Геохімія навколишнього середовища: конспект лекцій. – Івано-Франківськ, 2013.
  8. Орфанова М. Геохімія навколишнього середовища: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ, 2010.

Інформаційні ресурси

  1. http://chitalnya.nung.edu.ua/rozdili/geohimiya