Фізико-хімічний аналіз

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318доцент Тимошук С. В.БЛК-21, ГПК-21, ГЛК-21, ГРК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
372БЛК-21доцент Тимошук С. В.
ГЛК-21доцент Тимошук С. В.
ГРК-21
ГПК-21

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з теорією і практикою основних інструментальних методів аналізу.

Завдання – навчити студентів проводити провідбір та обирати метод аналізу складного об’єкту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;
 • способи знаходження концентрації речовини;
 • основи методів молекулярної та атомної спектроскопії;
 • основні засади та поняття кінетичних методів аналізу;
 • основи потенціометричних визначень, типи, будова та принцип роботи електродів;
 • основи кондуктометричного методу аналізу;
 • умови проведення та різновиди кулонометричних визначень;
 • основи класичної вольтамперометрїї та різновиди методу;
 • особливості пробопідготовки та вибору методу аналізу;
 • способи визначення фізико-хімічних та аналітичних констант;
 • статистичну обробку результатів аналізу.

вміти:

 • проводити вибір реагента для фотометричних визначень;
 • визначати елементи методом емісійного спектрального аналізу;
 • складати гальванічний елемент;
 • проводити титрування з потенціометричною, амперометричною, кондуктометричною детекцією кінцевої точки титрування;
 • проводити прямі потенціометричні визначення;
 • розшифровувати вольтамперометричні криві;
 • проводити пробопідготовку та підбір методу аналізу;
 • розв’язувати розрахункові задачі з курсу аналітичної хімії.

Рекомендована література

Основна

 1. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н. Аналітична хімія. – Львів, 2001.
 2. Зінчук В., Левицька Г., Дубенська Л. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів, 2008.
 3. Зінчук В., Гута О. Хімічні методи якісного аналізу. – Львів, 2006.
 4. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. Т.1. – Москва, 1979.
 5. Бабко А., П’ятницький І. Кількісний аналіз. – Київ, 1974.
 6. Лурье Ю. Справочник по аналитической химии – Москва, 1979.
 7. Васильев В. Аналитическая химия. Ч.1 – Москва, 1989.
 8. Дорохова Е., Прохорова Г. Задачи и вопросы по аналитической химии. – Москва, 1984.
 9. Пилипенко А.Т., Пятницький И.В. Аналитическая химия. – М.:Химия,-1990-377с.

Додаткова

 1. Аналитическая химия. Проблемы и подходы./ Под. ред. Кельнера Р., Мерме Ж.-М., Отто М., Видмера Г. – Москва, – 2004 – 608 с.
 2. Harvey D. Modern Analitycal Chemistry. – London, 2000.
 3. Васильев В., Кочергина Л., Орлова Т. Аналитическая химия. – Т.1-3. – Москва, 2003.
 4. Отто М. Современные методы аналитической химии. Т.1. – Москва, 2003.
 5. Янсон Э. Теоретические основы аналитической химии: учеб. пособие. – Москва, 1987.
 6. Кузяков Ю., Семененко К., Зоров Н. Методы спектрального анализа. – Москва, 1990.
 7. Бессероводородные методы качественного полумикроанализа / Под ред. А. Крешкова. – Москва, 1979.
 8. Зінчук В., Левицька Г. Оптичні методи аналізу. – Львів, 2000.
 9. Левицька Г. Лабораторний практикум з курсу “Електрохімічні методи аналізу”. – Львів, 2000.