Основи матеріалознавства

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336доцент Слободзян Д. П.ЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ЕЛК-21доцент Слободзян Д. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Основи матеріалознавства” є формування у студентів необхідними фізичного та інженерного підходу до вибору матеріалу для конкретного електронного приладу та розуміння переваг, недоліків та меж ефективного використання певного матеріалу.
Предмет навчальної дисципліни ” Основи матеріалознавства”: електронні властивості в кристалічних та аморфних матеріалах для електроніки, технологічні процеси отримання напівпровідників, провідників, діелектриків, магнетиків та виробництво на їх основі електронних апаратів.
Студент повинен знати:
загальні характеристики чистоти матеріалів, будову твердих тіл, їх кристалографічні властивості, основи технології отримання моно- та полікристалів
Студент повинен вміти:
– використовувати знання експериментальних методів отримання матеріалів; вивчати їхні оптико-спектральні характеристики; вплив досконалості структури на параметри зразків.
– використовувати одержані знання при конструюванні електронної техніки.

Рекомендована література

Базова
1. Таиров Ю., Цветков В. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов. – Москва, 1990.
2. Никифорова-Денисова С. Механическая и химическая обработка. В 10 кн.: кн. 4-5. – Москва, 1989.
3. Пасынков В., Сорокин В. Материалы электронной техники. – Москва, 1986.
5. Горелик С., Дашевский М. Материаловедение полупроводников и диэлектриков: учебник для вузов. – Москва, 1988.
6. Курносов А. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных схем. – Москва, 1975.
7. Материалы, используемые в полупроводниковых приборах. Пер. с анг. /Под ред. Жузе В. – Москва, 1968.
8. Угай Я. Введение в химию полупроводников: учебное пособие для вузов. – Москва, 1975
9. Болеста І. Хімічний зв’язок і структура матеріалів. – Львів, 1992.

Допоміжна
1. Светличный В. Твердотельная электроника. Текст лекций. – Харьков, 1989.
2. Коновалов О. Полупроводниковые материалы. – Харьков, 1963.
3. Фрицше К. Получение полупроводников. – Москва, 1964.