Фізичне виховання (позакредитна)

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
2Залік
3Немає
4Залік
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКБ-11
ПКТ-11
ПКА-11
ПКП-11
ПКЕ-11
ПКК-11
ПКХ-11
234ПКБ-11
ПКТ-11
ПКП-11
ПКА-11
ПКЕ-11
ПКК-11
ПКХ-11
336БЛК-21
ГЛК-21
ГПК-21
ГРК-21
ЕЛК-21
КНК-21
ХМК-21
434БЛК-21
ГЛК-21
ГПК-21
ГРК-21
ЕЛК-21
КНК-21
ХМК-21
536БЛК-31
ГЛК-31
ГПК-31
ГРК-31
ЕЛК-31
КНК-31
ХМК-31

Опис курсу

Мета: фізичне виховання має своє метою зміцнення здоров’я студентів, удосконалення фізичного розвитку статури, формування головних життєво важливих фізичних і психологічних якостей, рухливих навичок, вольових здібностей засобами базової і прикладної гімнастики.

Завдання: 

 1. Формування загальнолюдських  цінностей та важливості фізичної культури у розвитку особистості.
 2. Формування у студентів здатності до виконання контрольних тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.
 3. Зміцнення здоров’я, профілактика захворювань та формування навичок здорового способу життя.
 4. Оволодіння руховими навичками, розвиток фізичних якостей для повноцінної життєдіяльності та виконання професійних обов’язків.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 

 1. Основи здорового способу життя та впливу фізичного виховання на вдосконалення форм і функцій організму людини.
 2. Основи методики використання найбільш ефективних засобів та напрямків раціональної рухливої активності.
 3. Важливі вимоги до оздоровлення організму.
 4. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки.
 5. Комплекси спеціальних вправ оздоровлення та розвитку фізичних якостей.
 6. Вправи загального та спеціального фізичного розвитку людини.
 7. Спортивні досягнення українських та інших видатних  спортсменів на міжнародній арені.
 8. Правила суддівства та техніки безпеки при виконанні фізичних вправ та участі у змаганнях.

вміти:

 1. Застосовувати на практиці найбільш ефективні методи, засоби та фізичні вправи, регулювати фізичне навантаження для забезпечення вимог оздоровчої рухливої активності.
 2. Технічно правильно виконувати фізичні вправи з різних видів спорту, зокрема: легкої атлетики, гімнастики, баскетболу, волейболу, футболу, бадмінтону, настільного тенісу, силових видів спорту, танцювальної аеробіки, оздоровчої гімнастики з елементами шейпінгу, шахів, плавання.
 3. Методично грамотно складати комплекси фізичних вправ для вирішення завдань фізичного виховання під час проведення самостійних занять.
 4. Оцінювати за власними об’єктивними та суб’єктивними показниками свій фізичний стан, готовність організму до занять фізичними вправами та об’єм навантаження під час виконання фізичних вправ.
 5. Організувати і проводити самостійні заняття фізичними вправами в режимі дня та у вихідні дні.

Рекомендована література

 1. Валецька Р. Основи валеології. Підруч. — Луцьк, 2007.
 2. Грибан В. Валеологія. Навч. посібн. — Київ, 2005.
 3. Дубогай О., Завацький В., Короп Ю. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Навч. посібн. — Луцьк, 1995.
 4. Канішевський С. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студентства. — Київ, 1999.
 5. Краснов В., Присяжнюк С., Раєвський Р. Основи оздоровчого тренування. Метод. рекомендації для проведення практичних занять з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення. — Київ, 2005.
 6. Круцевич Т. Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання. — Київ, 1999.
 7. Мурза В. Фізичні вправи і здоров’я. Навч. посібн. — Київ, 1991.
 8. Організація і проведення практичних занять з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення в умовах природного середовища. Метод. реком. /уклад. С. Присяжнюк, О. Довгич, А. Домашенко, Н. Міцкевич. — Київ, 2005.
 9. Полатаймо Ю. Фізичне виховання школярів у спеціальних медичних групах. — Івано-Франківськ, 2004.
 10. Присяжнюк С., Краснов В., Третьяков М. та ін. Фізичне виховання. Навч. посібн. — Київ, 2007.
 11. Присяжнюк С., Павлів З. Оздоровчі навчально-тренувальні заняття для студентів з порушенням зору. Метод. реком. — Київ, 2003.
 12. Присяжнюк С., Краснов В., Кійко В. Самоконтроль у процесі фізичного вдосконалення студентської молоді. Метод. ре-ком. — Київ, 2006.
 13. Теорія та методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання / За ред. Т. Крецевич. — Київ, 2003. — Т.1.