Фізична та колоїдна хімія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536ArrayХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
554ХМК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ХМК-31

Опис курсу

Мета – вивчення теоретичних та прикладних основ фізичної та колоїдної хімії, що будується на законах хімічної термодинаміки, кінетики та каталізу, вченні про будову речовини та природу розчинів, а також встановлення причинно-наслідкових зв’язків між фізичними процесами та хімічними явищами, що їх супроводжують, властивостями, структурою і складом речовин.

Завдання – ознайомити студентів з тепловими ефектами хімічних процесів, закономірностями протікання хімічних реакцій, властивостями розчинів електролітів та неелектролітів, стійкістю дисперсних систем та особливостями високомолекулярних речовин.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні закони термодинаміки;
 • характеристику агрегатного стану речовини,
 • найважливіші фізико-хімічні характеристики речовин,
 • властивості розчинів,
 • закономірності та особливості гомогенного та гетерогенного каталізу,
 • основні електрохімічні поняття,
 • властивості дисперсних та колоїдних систем,
 • особливості властивостей високомолекулярних сполук.

вміти:

 • виконувати термодинамічні розрахунки,
 • обчислювати фізико-хімічні характеристики речовин та визначати їх дослідним шляхом,
 • одержувати дисперсні системи, золі,
 • визначати їх фізико-хімічні параметри.

Рекомендована література

Основна:

 1. Ковальчук Є., Решетняк О. Фізична хімія: Підручник. – Львів, 2007.
 2. Стромберг А., Семченко Д. Физическая химия / Под ред. А. Стромберга. – 2-е изд. – Москва, 1988.
 3. Білий О. Фізична хімія. – Київ, 2002.
 4. Гомонай В., Гомонай О. Фізична хімія. – Ужгород, 2004.
 5. Галяс В., Колотницький А. Фізична і колоїдна хімія. – Львів, 2004.
 6. Стрельцов О., Мельничук Д., Снітинський В. Фізична і колоїдна хімія. – Львів, 2002.
 7. Кудряшов И., Каретников Г. Сборник примеров и задач по физической химии. – Москва, 1991.
 8. Шур А. Высокомолекулярные соединения. – Москва, 1981.
 9. Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. К. Мищенко, А. Равделя. – Москва, 1983.

Додаткова:

 1. Физическая химия / Под ред. акад. Б. Никольского. – Ленинград, 1987.
 2. Ліпатников В., Казаков К. Фізична і колоїдна хімія. – Київ, 1983.
 3. Воюцкий С. Курс коллоидной химии. – Ленинград, 1976.
 4. Фридрихсберг Д. Курс коллоидной химии. – Ленинград, 1995.