Фармацевтичний аналіз

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
612ArrayХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
636ХМК-31

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами основ фармацевтичного аналізу, принципів класифікації фармацевтичних препаратів, а також основні методи якісного та кількісного аналізу лікарських засобів.

Завдання – навчити студентів проводити фармацевтичний аналіз індивідуальних речовин та їх лікарських форм, ідентифікувати неорганічні та органічні лікарські препарати, а також проводити кількісне визначення лікарських речовин.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: класифікацію фармацевтичних препаратів, основні реакції ідентифікації неорганічних та органічних лікарських препаратів, основні хімічні та фізико-хімічні методи кількісного аналізу лікарських засобів.

вміти: проводити основні та специфічні реакції катіонів та аніонів неорганічних речовин, а також аналізувати органічні препарати на основні функціональні групи, проводити підбір методу для кількісного аналізу лікарських засобів.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Фармацевтичний аналіз / За ред. П. Безуглого. – Харків, 2001.
 2. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероцикли як лікарські засоби). – Вінниця, 2003.
 3. Туркевич М. Фармацевтична хімія. – Київ, 1973.
 4. Фармацевтична хімія/ За заг. ред. П. Безуглого. – Вінниця, 2008.
 5. Фармацевтическая химия / Под. ред. А. Арзамасцева. – Москва, 2004.

Додаткова

 1. Беликов В. Фармацевтическая химия. – Москва, 1985.
 2. Державна Фармакопея України. I видання. – Харків, 2001.
 3. Машковский М. Лекарственные средства. Т. 1-2. – Москва, 2000.
 4. Полюдек-Фабини Р., Бейрих Т. Органический анализ. – Ленинград, 1981.
 5. Мелентьева Г., Антонова Л. Фармацевтическая химия. – Москва, 1985.
 6. Кулешова М., Гусева Л., Сивицкая О. Анализ лекарственных форм, изготовляемых в аптеках. – Москва, 1989.
 7. Государственная фармакопея СССР. X издание. – Москва, 1968.