Елементна база електронних приладів

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Кнігініцький О. В.ЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ЕЛК-31Кнігініцький О. В.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Елементна база електронних приладів” є ознайомлення студентів необхідними теоретичними знаннями та формування практичних навичок, які б дозволили ефективно використовувати широкий спектр електронних пристроїв при конструюванні, виробництві та технічному обслуговуванні виробів електронної техніки.
Предмет навчальної дисципліни “Елементна база електронних приладів”: електронно-вакуумні та твердотільні електронні пристрої та їх використання в виробничій діяльності фахівця.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
– структуру, функціональне призначення електронних пристроїв електронно-вакуумної техніки;
– структуру, функціональне призначення електронних пристроїв твердотільної електроніки;
– структуру, функціональне призначення електронних пристроїв оптоелектроніки;
– принципи побудови та логіку роботи на їх основі електронних приладів;
– перспективні напрямки практичного застосування основних типів електронних пристроїв.

Студент повинен вміти:
– працювати з сучасними електронними пристроями та використовувати методи вимірювання їх основних характеристик;
– конструювати електронні прилади на базі вивчених електронних пристроїв;
– використовувати одержані знання при експлуатації електронної техніки.

Рекомендована література

Базова
1. Быстров Ю., Гамкрелидзе С., Иссерлин Е., Черепанов В., Быстров Ю. Электронные приборы и устройства на их основе. – Москва, 2002.
2. Пасынков В., Чиркин Л., Шинков А. Полупроводниковые приборы. – Москва, 1981.
3. Поляков В. Посвящение в радиоэлектронику. – Москва, 1988.
4. Поплавко Ю. Физика диэлектриков. – Киев, 1980.
5. Носов Ю. Оптоэлектроника. – Москва, 1989.

Допоміжна
1. Де Жен П. Физика жидких кристаллов. – Москва, 1982.
2. Светличный В. Твердотельная электроника. Текст лекций. – Харьков, 1989.
3. Пресс Ф. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью. – Москва, 1991.
4. Якушенков Ю. Теория и расчет оптико-электронных приборов. – Москва, 1989.

Матеріали

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму