Електроживлення побутових апаратів

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518ЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ЕЛК-31

Опис курсу

Мета – одержання знань і навичок, які потрібні для розробки джерел живлення, які використовуються в різних галузях науки і техніки.
Завдання – після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:
• основні типи і параметри джерел живлення;
• принципи побудови вторинних джерел живлення;
• принципи роботи одно- та двоперіодних випрямлячів;
• принципи роботи стабілізаторів напруги;
• принципи роботи керованих випрямлячів напруги;
• принципи роботи інверторів та конверторів напруги.
вміти:
• проектувати:
1) одно- та двоперіодні випрямлячі;
2) стабілізатори напруги;
3) керовані випрямлячі напруги;
• моделювати вказані вище пристрої.

Рекомендована література

Основна
1. Костиков В. Парфенов Е. Шахнов В. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для ВУЗов. — Москва, 2001.
2. Березин О.,Костиков В., Парфенов Е. Проектирование источников электропитания электронной аппаратуры. Учебник. 3-е изд.,перераб. и доп. –  Москва, 2005.
3. Сизых Г. Электропитание радиоустройств: учеб. для техникумов связи.- Москва, 1976.
Допоміжна
Гуревич В. Устройства электропитания релейной защиты: проблемы и решения. — Москва, 2012.