Електрохімічні методи аналізу

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518доцент Тимошук С. В.ХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
554ХМК-31доцент Тимошук С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ХМК-31доцент Тимошук С. В.

Опис курсу

 

Мета –  ознайомлення з теорією і практикою основних електрохімічних методів аналізу.

Завдання – в достатній для молодшого спеціаліста мірі навчити студентів виконувати аналіз складних об’єктів різними електрохімічними методами.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;
 • основи потенціометричних визначень, типи, будова та принцип роботи електродів;
 • основи кондуктометричногометоду аналізу;
 • умови проведення та різновиди кулонометричних визначень;
 • основи класичної вольтамперометрїї та різновиди методу;
 • особливості пробопідготовки та вибору методу аналізу;
 • способи визначення фізико-хімічних та аналітичних констант;
 • статистичну обробку результатів аналізу.

вміти:

 • проводити статистичну обробку результатів аналізу;
 • проводити титрування з потенціометричною, амперометричною, кондуктометричною детекцією кінцевої точки титрування;
 • проводити прямі потенціометричні визначення;
 • розшифровувати вольтамперометричні криві;
 • проводити пробопідготовку та підбір методу аналізу.
 • розв’язувати розрахункові задачі з курсу.

Рекомендована література

 1. Набиванець Б., Сухан В., Калабіна П. Аналітична хімія природного середовища. – Київ, 1996.
 2. Кальвода Р., Зыка Я., Штулик К. и др. Электрохимические аналитические методы в контроле окружающей среды. – Москва, 1990.
 3. Демина А., Краснова И., Юрищева Б., Чупахин М. Ионометрия в неорганическом анализе. – Москва, 1991.
 4. Будников Г. Основы электроаналитической химии. – Казань, 1986.
 5. Брайнина Х., Нейман Е. Твердофазные реакции в электроаналитической химии. – Москва, 1983.
 6. Бонд Л. Полярографические методы в аналитической химии. – Москва, 1983.
 7. КНД. Якість вимірювань складу та властивостей об’єктів довкілля та джерел їх забруднення. Видання офіційне. – Київ, 1997.
 8. Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Ю. Лурье. – Москва, 1973.
 9. Фомин Г., Ческис А. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Справочник / Под ред. Подлепы С. – Москва, 1992.
 10. Лурье Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – Москва, 1984.