Екологія людини

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Любас Н. М.БЛК-21, ГЛК-21, ГРК-21, ГПК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434БЛК-21Любас Н. М.
ГЛК-21Любас Н. М.
ГПК-21Любас Н. М.
ГРК-21Любас Н. М.

Опис курсу

Метою є ознайомити студентів з факторами та чинниками навколишнього середовища, які впливають на здоров’я людини, яке виступає одним з основних понять в екології людини, ознайомити їх з правами на безпечне навколишнє середовище та виявити еволюцію відносин людини з природою.

Завдання: проаналізувати становлення «екології людини» як науки, виявити еволюцію відносин людини з природою, проаналізувати роль хімічних елементів в організмі, освоїти вплив факторів та параметрів Землі на здоров’я людини, окреслити права людини на здорове природне середовище.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:основні поняття екології людини, типи та роль хімічних елементів в організмі. Критерії оцінки здоров’я людини та вплив на його стан чужорідних речовин, факторів середовища, основні права людини на безпечне навколишнє середовище.

вміти:

 • аналізувати впливи середовища на здоров’я людини на впливи людини на середовище, виявляти особливості екології людини в місті та сільській місцевості, характеризувати сучасний стан здоров’я населення України.
 •  підрахувати чисельність людей в популяції;
 •  попередити негативний вплив на людину хімічних і фізичних факторів.

Рекомендована література

Базова література

 1. Бачинський Т. Соціоекологія. – Київ, 1995. – С. 148–163.
 2. Білявський Т., Фурдуй Р. Основи екологічних знань. – Київ, 1995.
 3. Гродзінський Д. Радіобіологія: Підручник. – 2-ге вид. — Київ, 2001.
 4. Даценко І. Гігієна і екологія людини. Навчальний посібник. – Львів, 2000.
 5. Демина Т. Экология, природопользование, охрана окружающей среди. – Москва, 1998.
 6. Джигирей В. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. Посіб. – Київ, 2000.
 7. Димань Т. Екологія людини: Підручник. – Київ, 2009.
 8. Залеський І., Клименко М. Екологія людини: Підручник. – Київ, 2005.
 9. Запольський А., Салюк А. Основи екології: Підручник / за ред. К. Ситника. — Київ, 2001.
 10. Корсак К., Плахотник О. Основи екології. – Київ, 2000.
 11. Микитюк О., Злотін О., Бровдій В. Екологія людини. – Харьків, 2000.

Додаткова література

 1. Никитин Д., Новиков Ю. Окружающая середа и человек. – Москва, 1986.
 2. Нікберг І., Сергета І., Цимбалюк Л. Гігієна з основами екології. Підручник. — Київ, 2001.
 3. Одум Ю. Основы экологии. – Москва, 1975.
 4. Основы экологии и экологическая безопасность/ под ред В. Шкарина, И. Колпащиковой. – Нижний Новгород, 1998.
 5. Реймерс Н. Экология: теория, законы, принципы, правила и гипотезы. – Москва, 1994.
 6. Словарь–справочник / отв. Ред. К. Сытник. – Киев, 1994.
 7. Хижняк М., Нагорна А. Здоров’я людини та екологія. – Київ, 1995..

 Інформаційні ресурси

 1. Програма спецкурсу «Екологія людини»
 2. Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка,
 3. Бібліотека біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.