Екологічне законодавство

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
417Книш І. Б.ГПК-21, БЛК-21, ГРК-21, ГЛК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
634ГПК-21Химочка Г. М.
БЛК-21Химочка Г. М.
ГРК-21Химочка Г. М.
ГЛК-21Химочка Г. М.

Опис курсу

Мета – розкрити важливі теоретичні питання екологічного законодавства : поняття джерела екологічного права,система екологічного законодавства, норма екологічного законодавства, співвідношення Конституції України та спеціалізованих нормативно-правових актів в екологічній сфері, поняття міжнародного екологічного права, систематизація екологічного законодавства, уніфікація екологічного законодавства, правовий аналіз екологічного законодавства. Закріпити теоретичні знання набуті студентами на лекційних заняттях на лабораторних та практичних роботах.

Завдання:

– ознайомити студентів із системою екологічного законодавства України;

–  вивчити екологічну діяльність держави, органів місцевого самоврядування, а також правове забезпечення охорони та використання навколишнього природного середовища громадянами та юридичними особами;

– вивчити аспекти права природокористування та правового механізму охорони навколишнього природного середовища;

–  надати інформацію про юридичну відповідальність за екологічне правопорушення.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

– еколого-правові принципи раціонального природокористування.

– основні нормативно-правові акти України в сфері природокористування та охорони навколишнього природного середовища;

–  вимоги природоохоронного законодавства для здійснення господарської, або іншої діяльності;

– правові підстави та порядок притягнення до адміністративної, або кримінальної відповідальності за порушення екологічних норм.

вміти:

 • використовувати нормативного-правові основи управління природокористуванням ;
 • працювати з основними джерелами та нормативними актами в сфері захисту навколишнього природного середовища.

 

Рекомендована література

 1. Базова
  1. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник/ Ред. Ю. Шемшученко. – Київ, 2005.
  2. Екологічне право України: Підручник/ МОН України, НЮА України ім.Я.Мудрого; за ред. А. Гетьмана, М. Шульги. – Харків, 2005.
  3. Природноресурсове право України: навч. посібн. / За ред. І. Каракаша. – Київ, 2005.
  4. Екологічне право: Особлива частина / За ред. В. Андрейцева. – Київ, 2001.
  5. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” (16.10.1992, в ред. 21.06.2001)
  6. Кодекс України про адміністративні правопорушення (07.12.1984)
  7. Кримінальний кодекс України (05.04.2001)
  8. Цивільний кодекс України (16.01.2003)

  Додаткова

  1. Микієвич М., Андрусевич Н., Будякова Т. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник – Львів, 2004.
  2. Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів, 2004.
  3. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Підручник / Під заг. ред. проф. С. Кравченко. – Львів, 2002.

  Інформаційні ресурси

  http://www.nbuv.gov.ua.

  http://issar.com.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму