Джерела електроживлення

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624ArrayЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624ЕЛК-31

Опис курсу

Джерела електроживлення є нормативною дисципліною. Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: ”Математичний аналіз”, ”Теорія електричних та електронних кіл” та “Фізика (Електрика)”. Знання отримані під час вивчення дисципліни будуть використовуватися при вивченні дисципліни “Технічне обслуговування аудіо- і відео побутових апаратів”.

Мета: одержання знань і навичок, які потрібні для розробки джерел живлення, які використовуються в різних галузях науки і техніки.

Завдання: Після вивчення даної дисципліни студент повинен знати:

 • основні типи і параметри джерел живлення;
 • принципи побудови вторинних джерел живлення;
 • принципи роботи одно- та двоперіодних випрямлячів;
 • принципи роботи стабілізаторів напруги;
 • принципи роботи керованих випрямлячів напруги;
 • принципи роботи інверторів та конверторів напруги.

Повинен вміти:

 • проектувати:
  1) одно- та двоперіодні випрямлячі;
  2) стабілізатори напруги;
  3) керовані випрямлячі напруги;
 • моделювати вказані вище пристрої.

Рекомендована література

Основна література

 1. Костиков В. Парфенов Е. Шахнов В. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для ВУЗов. — Москва, 2001.
 2. Проектирование источников электропитания электронной аппаратуры. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Автор: Березин О., Костиков В., Парфенов Е. – Москва, 2005.
 3. Сизых Г. Электропитание радиоустройств: учеб. для техникумов связи / Г. Сизых, А. Петров.- Москва, 1976.

Допоміжна література

Гуревич В. Устройства электропитания релейной защиты: проблемы и решения. — Москва, 2012.