Державний кордон і прикордоння

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Грень О. М.ПКП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПКП-11Грень О. М.

Опис курсу

Мета – розкрити важливі теоретичні питання лімології. Вивчити особливості державного кордону України, його протяжність, обставини та передумови формування. Закріпити теоретичні знання набуті студентами на лекційних заняттях на практичних роботах.

Завдання:

 • учення про формування та типи державних кордонів;
 • учення про державний суверенітет, та охорону державного кордону;
 • вивчення особливостей переміщення через митний кордон пасажирів, товарів та інших предметів;
 • вивчення особливостей обмеження діяльності на прикордонних територіях;
 • вивчення поняття та особливості транскордонного простору.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • основні поняття та визначення лімології;
 • поняття та зміст прикордонного режиму, його характеристики;
 • основи переміщення через митний кордон пасажирів, товарів та інших предметів;
 • особливості обмеження діяльності в прикордонних територіях;
 • особливості транскордонного простору;

 вміти: показати на карті та охарактеризувати державний кордон країни, описати сусідів різного порядку та зв’язки з ними. Знати особливості прикордонних територій, вільних економічних зон та транскордонного простору.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про державний кордон України» вiд 18 червня 1996 року N 245/96-ВР
 2. Закон України «Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону» N 393-IV вiд 26.12.2002
 3. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р.
 4. «Положення про Державну митну службу України» Указ президента України від 8.02.1997 р. № 126/97.
 5. Закон України «Про Прикордоннi вiйська України» N 3111-III вiд 07.03.2002
 6. Таможенное право: Учебник для вузов / Б. Габрачидзе. – Москва, 1997.
 7. Деркач Л. Українська митниця: Вчора, сьогодні, завтра. – Київ, 1998.
 8. Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навчальний посібник. – Київ, 1990.
 9. Закон України «Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України» Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. № 748
 10. «Про утворення державного митного комітету України». Указ президента України від 11.12.1991р. № 1/91.