Чисельні методи

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434ArrayКНК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434КНК-21

Опис курсу

 

Мета: вивчення основних чисельних методів для розв’язування задач фізики і техніки. Основна увага приділяється задачам апроксимації функцій, чисельного диференціювання та інтегрування функцій, наближеним методам розв’язування лінійних та нелінійних рівнянь, наближеним методам розв’язування задачі Коші та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь.

Завдання: Після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні методи апроксимації та інтерполяції залежностей;
 • методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій;
 • наближені методи розв’язування лінійних та нелінійних рівнянь
 •  вміти:
  • створювати програми апроксимації та інтерполяції;
  • розв’язувати алгебричні та диференціальні рівняння.

Рекомендована література

Основна література

 1. Турчак Л. Основы численных методов: учебное пособие. – Москва, 1987.
 2. Бахвалов Н. Численные методы. – Москва, 1975.
 3. Калиткин Н. Численные методы. – Москва, 1988.
 4. Самарский А. Введение в численные методы. – Москва, 1982.
 5. Самарский А. Теория разностных схем. – Москва, 1983.
 6. Дьяконов В. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. – Москва, 1987.
 7. Потемкин В., Рудаков П. Система MATLAB 5 для студентов. – Москва, 1999.
 8. Березин П., Жидков Н. Методы вычислений. – Т. 1.-2. – Москва, 1966.
 9. Волков Е.  Численные методы. – Москва, 1982.
 10. Годунов С., Рябенький В.  Разностные схемы. – Москва, 1977.
 11. Дьяченко В. Основные понятия вычислительной математики. – Москва, 1977.
 12. Крылов В., Бобков В., Монастырный П. Вычислительные методы.  – Т. 1-2. – Москва, 1976-1977.

 

Допоміжна література

 1. Ляшко И., Макаров В., Скоробогатько А. Методы вычислений. – Киев, 1977.
 2. Мак-Кракен Д., Дорн У. Численные методы и программирование на фортране. – Москва, 1977.
 3. Марчук Г. Методы вычислительной математики. – Москва, 1980.
 4. Самарский А. Введение в численные методы.  – Москва, 1982.
 5. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. – Москва, 1980.
 6. Хемминг Р. Численные методы для научных работников и инженеров. – Москва, 1968.