БЖД

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118доцент Тимошук С. В.ПКТ-11, ПКП-11, ПКА-11, ПКЕ-11, ПКХ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
190ПКТ-11Дзіковська М. І.
ПКП-11Дзіковська М. І.
ПКА-11Дзіковська М. І.
ПКЕ-11Дзіковська М. І.
ПКХ-11Дзіковська М. І.

Опис курсу

Мета  вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на суб’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, уміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.
Освоївши дисципліну ”Безпека життєдіяльності” майбутні молодші спеціалісти повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу суб’єкта господарювання в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.
В результаті вивчення дисципліни ”Безпека життєдіяльності” бакалаври у відповідних напрямах підготовки повинні володіти сукупністю головних загальнокультурних та професійних компетенції.

Рекомендована література

Базова
1. Яремко З. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Львів, 2005.
2. Яремко З. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань. Навчальний посібник / Яремко З., Муць І., Галаджун Я. – Львів, 2011.
3. Запорожець О. Безпека життєдіяльності / О. Запорожець, Б. Халмурадов, В. Применко та ін. – Київ, 2013.

Допоміжна
1. Березуцький В. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. / Березуцький В., Васьковець Л., Вершиніна Н., та ін.; за ред. проф. В. Березуцького. – Харків, 2005.
2. Желібо Є. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. / Желібо Є., Заверуха Н., Зацарний В.; за ред. Є. Желібо. – Київ, 2008.
3. Мохняк С. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. / Мохняк С., Дацько О., Козій О. та ін. – Львів, 2009.
4. Петрук М. Безпека життєдіяльності / М. Петрук, Х. Гіщак, Н. Карп’як та ін. – Львів, 2011.
5. Яремко З. Навчальна програма та практикум з безпеки життєдіяльності. – Львів, 2006.