Ботаніка

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234ArrayПКБ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПКБ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: сформувати уявлення у студентів про основні розділи сучасної ботанічної науки: історію розвитку, основи анатомії, морфології та екології рослин.

Завдання:

 • вивчення історії ботаніки та її поділ на дисципліни, основ анатомії та морфології рослин;
 • ознайомлення з рослинами як об’єктом ботанічних досліджень, своєрідністю їх метаболізму, будови клітини, організації тіла, стратегії життя.
 • усвідомлення співвідношення статевого і нестатевого поколінь в життєвому циклі нижчих і вищих рослин, їхня морфологічна організація, різноманітність і специфічність;
 • ознайомлення з принципами сучасної систематики рослин та місцем рослинних організмів у сучасній філогенетичній системі.
 • огляд таксонів вищих рослин; вивчення циклів відтворення та розгляд гіпотез походження наземних рослин.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • сучасну інформацію про досягнення філогенетичної систематики;
 • важливість анатомо-морфологічних ознак при визначенні таксонів рослин;
 • уявлення про напрямок еволюції рослин.

вміти:

 • орієнтуватися в системі рослинного світу;
 • розрізняти представників різних таксономічних категорій у природі;
 •  застосовувати набуті теоретичні знання на лабораторних заняттях, польовій практиці та під час виконання наукових робіт.

Рекомендована література

Основна література

 1. Морфология и анатомия растений: Учеб. пособ. / А. Васильев, Н. Воронин, А. Еленевский и др. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1988.
 2. Брайон О., Чикаленко В. Анатомія рослин. – Київ, 1992.
 3. Нечитайло В., Кучерява Л. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ, 2000.
 4. Ботаника. Том 1. Анатомия и морфология. Для пед. инст. и унив. / Курсанов Л., Комарницкий Н., Мейер К., Раздорский В., Уранов А. Изд. 5-е., переработ. – Москва, 1966.

Додаткова література

 1. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений. / А. Еленевский, М. Соловьева, В. Тихомиров. Изд. 3-е. – Москва, 2004.
 2. Лотова Л. Ботаника: Морфология и анатомия высших растений.  – Москва, 2017.
 3. Стеблянко М., Гончарова К., Закорко Н. Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин. – Київ, 1981.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму