Аналогова і цифрова схемотехніка

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536ArrayЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ЕЛК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Аналогова і цифрова схемотехніка” є ознайомлення студентів з основами схемотехніки аналогових та цифрових пристроїв, методами їх аналізу та проектування, формування знань, необхідних для вивчення інших дисциплін (”Мікропроцесорні системи” і т.д.)
Предмет навчальної дисципліни “Аналогова і цифрова схемотехніка”: аналогові і цифрові інтегральні схеми, пристрої перетворення сигналів та їх використання в виробничій діяльності фахівця.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
– принципи функціонування основних аналогових та цифрових пристроїв та їх основних базових елементів;
– особливості схемотехніки аналогових та цифрових пристроїв;
– методи аналізу аналогових та цифрових пристроїв;
– перетворення аналогових та цифрових сигналів з допомогою АЦП та ЦАП;
– роботу логічних елементів та цифрових вузлів комбінаційного та послідовнісного типу;
– класифікацію та умовні позначення аналогових та цифрових інтегральних мікросхем.
Студент повинен вміти:
– читати структурні та принципові схеми аналогових та цифрових пристроїв;
– виконувати розрахунки, пов’язані з вибором параметрів та режимів роботи пристроїв, що проектуються;
– досліджувати режими роботи цифрових схем;
– використовувати одержані знання при експлуатації аналогової та цифрової техніки.

Рекомендована література

Базова
1. Гершунский Б., Основы электроники. –Киев, 1977.
2. Зельдин Е. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. –Ленинград, 1986.
3. Манаев Е. Основы радиоэлектроники. –Москва, 1985.
4. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС. –Москва, 1985.
5. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 2-х томах. –Москва, 1983.
6. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / Под ред. Якубовского С. – Москва, 1990.
7. Шило В. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. – Челябинск, 1989.
Допоміжна
1. Нешумова К. Электронные вычислительные машины и системы. –Москва, 1989.
2. Степаненко И., Основы теории транзисторов и транзисторных схем. – Москва, 1977.
3. Токхейм Р. Основы цифровой техники. –Москва, 1988.
4. Ясен Й. Курс цифровой электроники. В 4-х томах. –Москва, 1987.