Аналіз продуктів харчування

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
612ArrayХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ХМК-31

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами основних методів аналізу харчових продуктів, зокрема аналізу на важкі метали, нітрати та інші речовини, набуття ними практичних навиків для аналізу продуктів харчування різноманітної складності.

Завдання – в достатній для молодшого спеціаліста мірі навчити студентів виконувати аналіз харчових продуктів різними методами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: методи аналізу харчової продукції, суть цих методів та їх особливості; вибір оптимального методу для аналізу конкретних продуктів харчування;

вміти: виконувати відбір проб та аналіз продуктів харчування, опрацьовувати одержані результати і на цій основі оцінювати якість продуктів харчування.

Рекомендована література

  1. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів в Україні. Нормативні документи: Довідник: у 3 т. / За заг. ред. Б. Куртяка, Р. Сімонова. – Львів, 2000. – Т. 1-3.
  2. Елманов С., Ловачева Г., Успенская Н. Контроль качества продукции общественного питания. – Москва, 1983.
  3. Парамонова Т. Экспресс-методы оценки качества продовольственних товаров. – Москва, 1988.
  4. Жаданівський Р., Лотоцькі У., Тутік І. Гігієнічна експертиза харчових продуктів. – Львів, 2000.

Додаткова література

  1. Сырье и продукты пищевые. Методы определения токсичных элементов. ГОСТ 26929-86, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26928-86, ГОСТ 26930-86- ГОСТ 26935-86. – Москва, 1986.