Аналітичний контроль органічного забруднення

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
612ArrayХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ХМК-31

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни «Аналітичний контроль органічних забруднень» є ознайомлення з теорією і практикою основних методів аналізу природних об’єктів та набуття експериментальних навиків виконання аналізу цих об’єктів.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;
 • способи знаходження концентрації речовини;
 • статистичну обробку результатів аналізу;
 • теоретичні основи та можливості методів аналітичного контролю об’єктів навколишнього середовища;
 • основні органічні забруднювальні речовини об’єктів довкілля.

Студент повинен вміти:

 • проводити статистичну обробку результатів аналізу;
 • відбирати проби об’єктів довкілля;
 • готувати розчини заданої концентрації;
 • користуватися хімічним посудом і приладдям.

Рекомендована література

 1. Дмитриев М., Казнина Н., Пинигина И. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. – Москва, 1989.
 2. Лейте В. Определение органических загрязнений питьевых, природных и сточных вод. – Москва, 1975.
 3. Лейте В. Определение загрязнений воздуха в атмосфере и на рабочем месте. – Ленинград, 1980.
 4. Кульский Л. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды / Кульский Л., Гороновский И., Когановский А. и др. –  Ч.1. – Киев, 1980.
 5. Байерман К. Определение следовых количеств органических веществ. – Москва, 1987.
 6. Лурье Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – Москва, 1984.
 7. Ровинский Ф. Фоновый мониторинг загрязнений экосистем суши хлорорганическими соединениями / Ровинский Ф., Воронова Л., Афанасьев М. и др. – Ленинград, 1990.
 8. Лурье Ю. Унифицированные методы анализа вод. – Москва, 1971.