Прийом документів на 1-й курс

14.07.2016 | 12:37

П Р И Р О Д Н И Ч И Й  К О Л Е Д Ж

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

На 1-й курс для здобуття ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

I. Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на основі повної загальної освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розпочинається
11 липня і закінчується о 18.00 год. 27 липня.
II. Заяву у паперовій формі вступник подає до приймальної комісії Університету особисто.
III. Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто та подає копії:
1. документ, що посвідчує особу та громадянство;
2. свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
3. військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
4. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
5. сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної
загальної середньої освіти);
6. документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами ступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами;
7. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
IV. Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі становит 100 балів.
V. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування (подати оригінали документів): на місця за кошти державного бюджету до 18.00 години 05 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 18.00 години 10 серпня.

Прийом документів за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 216.

За довідкою щодо вступу до Університету звертатись за телефоном Приймальної комісії (032)255-39-65, (032)239-43-30, (050)207-80-09, або в Природничий коледж за телефоном (032)239-46-96