Навчальні плани

Навчальний план  галузі знань 10 ”Природничі науки”

Навчальний план  галузі знань 12 “Інформаційні технології”

Навчальний план  галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації”